Kansainvälisten standardointijärjestöjen ISOn ja IEC:n yhteistyökomiteaan JTC 1 on perustettu uusi alakomitea SC 41 Internet of Things and related technologies. Järjestelyvastuu on delegoitu IEC:lle, joten Suomessa järjestelyistä vastaa SESKO, joka on IEC:n kansalliskomitea.

SESKOn hallitus perusti toukokuun alussa kyseiselle komitealle kansallisen vastinkomitean. Kansainvälisen esikuvan mallia noudattaen tästä vastinkomiteasta päätettiin tehdä SESKOn ja SFS:n yhteistyökomitea. Sen tunnukseksi annettiin SESKO-SFS JTC 1 SC 41 ja nimeksi IoT.

Mitä kaikkea IoT:llä oikein tarkoitetaan?

Suomennokseksi on ehdotettu esineiden internetiä ja teollista internetiä. Todennäköisesti se tarkoittaa ainakin näitä molempia, ja mahdollisesti vielä jotain muuta. Tämä selkiytynee touko-kesäkuun vaihteessa Soulissa pidettävässä komitean ISO/IEC JTC 1 SC 41 ensimmäisessä kokouksessa. 

IoT-standardoinnista kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä SESKOn toimistoon, jossa lisätietoja antaa

Lisää suosikiksi