SFS-EN 50134-7 Hälytysjärjestelmät. Turvapuhelinjärjestelmät. Osa 7: Soveltamisohjeet 

Standardissa määritellään vaatimukset, joilla turvapuhelinpalvelun tarjoajat voivat tehokkaasti ja tuloksellisesti järjestää hallinnan, toimintaperiaatteen sekä menettelytavat seuraavien seikkojen osalta:

 • yleiset vaatimukset
 • markkinointi
 • myynti ja lähetteet
 • arviointi
 • asennus
 • hälytysten valvonta
 • vastejärjestelyt
 • käyttörekisterit
 • huolto ja kunnossapito
 • riskienhallinta
 • palvelun kehittäminen ja parantaminen
 • työvoima

Standardia sovelletaan organisaatioiden tuottamiin turvapuhelinpalveluihin, joissa käytetään palkattua henkilökuntaa tai vapaaehtoistyöntekijöitä.

Kaikkien turvapuhelinlaitteiden, joita käytetään turvapuhelinpalvelun toteuttamisessa, on noudatettava standardisarjan SFS-EN 50134 vaatimuksia.

Uuden painoksen muutokset

Standardi SFS-EN 50134‑7:2017 korvaa edellisen laitoksen SFS-CLC/TS 50134-7:2004 ja se sisältää seuraavat merkittävät tekniset muutokset verrattuna edelliseen laitokseen:

 • standardin soveltamisalaa on tarkennettu
 • uudet osa-alueet – markkinointi, myynti ja lähetteet, arviointi sekä huolto ja kunnossapito
 • tarkennuksia turvapuhelimen ja ohjauslaitteen asennukseen, konfigurointiin ja testaamiseen 
 • uusia ohjeita koskevia vaatimuksia tapauksiin, joissa tarjotaan itseasennusmalli
 • kutsun käsittelyjärjestelyjen tarkentaminen ja selventäminen
 • kaikkien kutsujen vastaanottamisen välisen ajan tarkentaminen
 • hälytyksen vastaanottopalveluun ja sieltä pois välitettävien kaikkien kutsujen rekisteröintiä koskevien vaatimusten tarkentaminen sekä sähköisten viestien ja viestinnän sisällyttäminen
 • hälytyskutsun vastaanottamisessa, näyttämisessä tai siirrossa käytettäville laitteille on oltava varalaite, joka voidaan ottaa käyttöön
 • uusia rakennuksia koskevia vaatimuksia, joissa tuotetaan hälytyksen vastaanottopalvelu
 • käyttörekisterien säilyttämistä koskevien vaatimusten selventäminen ja tarkentaminen
 • uusia vaatimuksia säännölliseen testaukseen ja kunnossapitoon

Lisätietoja turva- ja hälytysjärjestelmien standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 0405255040, sähköposti arto.sirvio@sesko.fi

Lisää suosikiksi