Kuulutusjärjestelmät hätätilannekäyttöön

Standardia SFS-EN 50849:2017 sovelletaan äänen vahvistus- ja jakelujärjestelmiin, joita käytetään sisä- ja ulkotilojen kuulutuksiin. Sen soveltamisalaan sisältyvät myös järjestelmät, joissa kaiuttimia käytetään lähettämään äänikuulutuksia hätätilanteissa sekä huomiota herättäviä tai hälytyksestä kertovia äänimerkkejä. Standardin vaatimusten tavoitteena on saada hätätilanteissa kuulutusjärjestelmän toiminta-alueella oleskelevat henkilöt siirtymään nopeasti ja rauhallisesti turvalliseen paikkaan.

SFS-EN 50849:2017 korvaa standardin SFS-EN 60849 ja samalla poistuu kaikki vaatimukset, jotka olivat ristiriidassa paloilmoittimia käsittelevän standardisarjan SFS-EN 54 kanssa mukaan lukien äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteita koskeva standardi SFS-EN 54-16 ja kuulutusjärjestelmien kaiuttimia koskeva standardi SFS-EN 54-24.

Puheen ymmärrettävyyden mittaaminen ja arviointi

Standardissa SFS-EN 50849:2017 otetaan käyttöön uusi lähestymistapa kuulutusjärjestelmän ymmärrettävyyden arviointiin.

Puheensiirtoindeksi (Speech Transmission Index eli STI) on ollut viime vuosina yleisimmin käytetty menetelmä hätätilanteen äänijärjestelmien ymmärrettävyyden määrittämisessä. Muita menetelmiä on käytetty vain harvoin. Tästä syystä standardissa SFS-EN 50849 vaadittu ymmärrettävyysarvo on päätetty ilmaista käyttäen STI-asteikkoa. 

Standardi SFS-EN 60268-16 määrittelee menetelmät äänijärjestelmien puheenymmärrettävyyttä arvioimiseksi. Sen 4. painos sisältää kolme eri käyttötarkoitukseen soveltuvaa menetelmää (STI, STIPA ja STITEL) sekä perusteellisen kuvauksen STI-menetelmästä.

Lisätietoja turva- ja hälytysjärjestelmien standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 0405255040, sähköposti arto.sirvio@sesko.fi

Kuva 1 – konsepti STI – modulaation vähentäminen siirtokanavassa (SFS-EN 60268-16)

Lisää suosikiksi