SFS-EN 50436-3 Alkolukot. Testausmenetelmät ja suorituskykyvaatimukset. Osa 3: Opas alkolukkojen hankinnoista vastaaville henkilöille ja alkolukkojen käyttäjille.

Standardi sisältää lukuisia suosituksia siitä, mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan alkolukkojen hankintaa ja käyttöönottoa. Alkolukkojen käyttöä tarkastellaan standardissa yleisenä liikenneturvallisuutta parantavana tekijänä,  niiden hyödyntämistä automaattisessa kulunvalvonnassa, kaupallisessa tai ammatillisessa toiminnassa sekä alkolukolla valvotussa ajo-oikeusohjelmassa.

Standardi on tarkoitettu viranomaisille, laitteita myyville, asentaville ja huoltaville yrityksille samoin kuin henkilöitä ja tavaroita kuljettaville yrityksille avustamaan alkolukon hankintaan liittyvissä kysymyksissä. Julkaisussa esitellään seikat, joihin tulisi kiinnittää huomiota, kun sopivaa alkolukkoa valitaan. Standardissa esitetään myös alkolukon asentamista, huoltoa ja tietojen siirtoa sekä määräaikaistarkastuksia koskevat ohjeet sekä käyttökoulutuksessa ohjeistettavat asiat.

Julkaisuun sisältyy alkuperäisen englanninkielisen tekstin lisäksi suomenkielinen käännös. Standardin hinta on 91,70 € EUR (ALV 0%) ja sitä myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi,  verkkokauppa sales.sfs.fi.

Lisää suosikiksi