Käynnistimet ja /tai kontaktorit, joita käsitellään tässä standardissa, eivät ole normaalisti suunnitellut katkaisemaan oikosulkuvirtaa. Sen vuoksi järjestelmässä on oltava sopiva oikosulkusuojaus, mutta sen ei välttämättä tarvitse kuulua itse kontaktoreihin tai käynnistimiin.

Katkaisijoiden ja sulakkeilla varustettujen yksikköjen, joita käytetään yhdistelmäkäynnistimien sekä oikosulkuoikosulkusuojattujen käynnistimien oikosulkusuojaukseen, on tapauksesta riippuen täytettävä julkaisujen IEC 60947-2 ja IEC 60947-3 vaatimukset

Tämä standardi käsittelee seuraavia laitteita:

  • ­ vaihto- ja tasavirtakontaktorit
  •  vaihtovirtamoottorin käynnistimet
  •  vaihtovirralle tarkoitetut (täysi jännite) suorakäynnistimet
  •  vaihtovirralle tarkoitetut jännitteenalennuskäynnistimet
  •  tähtikolmiokäynnistimet
  •  kaksiportaiset säätömuuntajakäynnistimet
  •  moottorivastuskäynnistimet.

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, p. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi.
IEC- ja EN-standardeja voi tilata SESKOsta, p.09 606 3970, sähköposti myynti(at)sesko.fi.

Lisätietoja pienjännitekytkinalueen standardeista ja standardisoinnista antaa SESKOssa Jari Karjalainen.

Lisää suosikiksi