Julkaisu pohjautuu standardiin IEC 61508-4:2010 ja on standardin toinen painos. Määritelmiä on nyt kaikkiaan 105 kpl, ennen oli 78 kpl. Useita entisiä määritelmiä on muutettu tai laajennettu.

Yhdeksän vuotta kestäneeseen ylläpitotyöhön aiheutti kahden vuoden viivästymisen erimielisyydet termistä SFF, Safe Failure Fraction (TVO, turvallisten vikaantumisten osuus). Termiä käytetään laitteiston vikasietoisuuden yhteydessä (HFT, Hardware Fault Tolerance), mikä määrittää vaadittavat varmennukset.

Erimielisyyttä aiheutti mm.:
• Voidaan esittää laiteratkaisuja, joissa termi ei ole kelvollinen. Esim. kun eri tilanteissa tila voi olla turvallinen tai vaarallinen.
• SFF:n ”parantaminen” lisää järjestelmän epäkäytettävyyttä, kun ajaa laitoksen alas.
• SFF:ää voidaan parantaa merkityksettömillä turvallisilla vikaantumisilla, kun halutaan helpottaa laitteiston vikasietoisuuden vaatimusta.

Termin kannattajat pitivät sitä laajasti käyttökelpoisena ja ilmoittivat, että monet laitevalmistajat ovat ottaneet termin käyttöön.

Ratkaisuksi saatiin:
• rinnakkaisen 2H laitteistovarmennuksen reitin (route) kehittäminen,
• SFF:n määritelmään lisätyt tai tarkennetut parametrit.

Näitä parametrejä ovat:
• 3.6.12 soft-error, tilapäinen (data)virhe (soft-error)
• 3.6.13 turvatoimintaan osallistumaton vikaantuminen (no part failure)
• 3.6.14 vaikutukseton vikaantuminen (no effect failure)

Uusi määritelmä ovat mm.
• 3.4.4 alajärjestelmä (subsystem). Ennen sitä käytettiin määrittelemättömänä jopa eri merkityksissä.
• 3.4.5 elementti (element)
• 3.5.9 systemaattinen kyvykkyys (systematic capability)
• 3.8.17 turvallisuusohjekirja vaatimustenmukaisille nimikkeille (safety manual for compliant items).

Kohdassa 3.5.16 toimintatapa on harvojen ja tiheiden vaateiden tavoilta poistettu määräaikaistesteistä tullut rajoitus.

Standardi SFS-EN 51508-4 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 68 sivua ja sen hinta on 68,50 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi.

Lisää suosikiksi