Julkaisu pohjautuu standardiin IEC 61508-1:2010 ja on standardin toinen painos. Tämän laajalti käyttöön otetun standardin päivityksen on laatinut jäsenmäärältään suuri kansainvälinen IEC:n työryhmä.

IEC 61508 –standardisarjassa on kaikkiaan 7 osaa. Osat 1 – 4 ovat IEC:n turvallisuuden perusjulkaisuja (”basic safety publications”). Tämä osa 1 sisältää yleiset vaatimukset, jotka sopivat kaikkiin osiin. Tässä osassa käsitellään mm. kokonaisuuden turvallisuuden vaatimusten kehittämistä, turvallisuusvaatimusten kohdentamista, toiminnallisen turvallisuuden hallintaa, toiminnallisen turvallisuuden arviointia ja dokumentointia.

Päivitetyn version moniin kohtiin on tullut tarkennuksia ja laajennuksia. Näistä tärkeimpiä ovat:

• Ensimmäisen version opastava liite B ”Henkilöiden pätevyys” on poistettu ja nämä asiat on siirretty velvoittavina uuden version kohtaan 6 ”Toiminnallisen turvallisuuden hallinta”.

• Jos on tunnistettu tietoturvauhkia (”security threats”), on ryhdyttävä haavoittuvuusanalyysiin tietoturvavaatimusten määrittämiseksi. Ohjeistusta tähän annetaan IEC 62443 –sarjassa.

• Kohdassa 7.6.2.9 (Kokonaisuuden turvallisuusvaatimusten kohdentaminen – Vaatimukset) puhutaan nyt tiheiden vaateiden ja jatkuvan toiminnan tavan vikaantumisen taajuudesta entisen todennäköisyyden sijaan. Kirjainlyhenne PFH on jätetty kuitenkin entiselleen.

• Kohdassa 7.6.2.11 (Kokonaisuuden turvallisuusvaatimusten kohdentaminen – Vaatimukset) on TET 4 turvatoiminnalle tullut lisäohjeita.

• Edellisen painoksen kohta 7.10 ”Toteutus: S/E/OEJ” on muutettu kohdaksi 7.11 ”S/E/OE turvallisuuteen liittyvät järjestelmät – toteutus”, jossa viitataan standardisarjan osiin 2 ja 3.

• On tullut uusi kohta 7.10 ”S/E/OE järjestelmän turvallisuusvaatimusten erittely”. Erittelyn tulee sisältää vaatimukset S/E/OE järjestelmän turvatoiminnoille (7.10.2.6) ja vaatimukset S/E/OE järjestelmän turvallisuuden eheydelle (7.10.2.7). Tähän on kertynyt kaksi sivua uutta tekstiä.

• Käytön, ylläpidon ja muutosmenettelyn mallien kaaviot 7 – 9 on muutettu. Standardi SFS-EN 61508-1 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 119 sivua ja sen hinta on 74,00 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi.

Lisää suosikiksi