ESD-pakkausten käyttötarkoitus

Pakkauksia tarvitaan suojaamaan sähköstaattisille purkauksille herkkiä (ESD-herkkiä) komponentteja fyysisiltä ja ympäristöolosuhteiden aiheuttamilta vaurioilta valmistuksen, kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Lisäksi ESD-herkkien komponenttien pakkausten olisi estettävä staattisen sähkön aiheuttamat vauriot

Standardin soveltamisala

Standardissa SFS-EN 61340-5-3 määritellään ominaisuudet, jotka ESD-suojaavalla pakkauksella on oltava sähköstaattisille purkauksille herkkien komponenttien (ESDS) suojaamiseksi kaikissa tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin vaiheissa. Tekstissä esitetään myös testausmenetelmät, joita käytetään pakkausten ja pakkausmateriaalien tuote- ja materiaaliominaisuuksien arvioimiseksi. Lisäksi ilmoitetaan suorituskyvyn raja-arvot.

ESD-pakkausten vaatimukset ja luokittelu

Materiaaleilla ja pakkauksilla, joita voidaan käyttää estämään herkkien elektronisten komponenttien vaurioitumista, on tiettyjä ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat:

a) resistanssiominaisuudet:
– johtava
– staattista sähköä poistava

b) suojaavat ominaisuudet:
– johtava
– staattista sähköä poistava

ESD-pakkausmerkinnät ja luokitussymbolit

ESD-suojaava pakkaus on merkittävä standardissa esitetyllä ESD-luokitussymbolilla tai muulla sovitulla menetelmällä (esim. asiakassopimus, myyntitilaus).


SFS-EN 61340-5-3:2011 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 34 sivua ja sen hinta on 51,30 € (alv 0 %).

Mainittuja julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja standardista antavat SESKOssa Arto Sirviö ja Eero Sorri

Lisää suosikiksi