Räjähdysvaarallisessa tilassa räjähdysvaaran aiheuttaa räjähdyskelpoinen kaasu-ilmaseos tai pöly. Jo pienikin kipinä voi aiheuttaa kohtalokkaan räjähdyksen. Sitä varten räjähdysvaarallisten tilojen laitteille on omia erityisstandardeja, joista suurin osa on julkaistu SFS-EN 60079 -sarjassa. Räjähdysvaaralliset tilat luokitellaan räjähdyksen todennäköisyyden mukaan eri tilaluokkiin. Tilaluokituksen perusteella asennukset suunnitellaan, laitteet valitaan ja asennetaan standardin SFS-EN 60079-14 mukaisesti. Kun laitteet valitaan ja asennetaan standardin SFS-EN 60079-14 mukaisesti, täytetään myös sähköturvallisuuslain vaatimukset.

Uusi opiskeluaineisto on hyvä tuki, kun perehdytään räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksiin. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi sähkötekniikan oppilaitoksissa. Kalvosarja vaatii kuitenkin tuekseen perehtymisen varsinaisen standardin tekstiin. Lisätietoja räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden ATEX-direktiivistä ja sähkölaitteiden standardeista saa näitä koskevista SESKOn esityksistä https://www.sesko.fi/sesko-akatemia/opiskeluaineistoja.

Kalvosarja on SESKOn sivuilla PDF-muodossa. Jos haluat sen PowerPoint-muodossa, ota yhteys SESKOn toimistoon Antti Turtolaan https://www.sesko.fi/yhteystiedot/henkilosto .

Lisää suosikiksi