Standardissa esitetään eri valaistussovellusten yhteistä termistöä. Standardin SFS-EN 12665 edelliseen painokseen verrattuna tähän painokseen on lisätty sanastoa muun muassa turvavalaistuksen, työtilojen, urheilupaikkojen ja tievalaistuksen valaistussovelluksia käsittelevistä erityisstandardeista sekä rakennusten valaistuksen energiatehokkuutta käsittelevästä standardista. Tähän suomenkielisin termein varustettuun versioon on lisätty myös tunnelien evakuointivalaistusta koskevaa termistöä standardista SFS-EN 16276, koska esimerkiksi turvavalaistuksen osalta rakennusten ja tieliikennetunneleiden vastaavat englanninkieliset termit ja määritelmät poikkeavat toisistaan.

Erityisesti lediteknologiaan liittyvät käsitteet on jätetty pois tästä standardista, koska niitä koskee standardi SFS-EN 62504. Tähänkin standardiin on lisätty suomenkieliset termit.

Molemmat standardit ovat ostettavissa SFS:n verkkokaupasta (suora linkki: SFS-EN 12665, SFS-EN 62504) Lisätietoja valaistusstandardeista saa Juha Vesalta SESKOsta, yhteystiedot.

Lisää suosikiksi