IEC 61400-31 Wind energy generation systems – Part 31: Siting Risk Assessment

Vasta perustettu projektiryhmä PT 61400-31 on aloittamassa standardin valmistelua otsikon aiheesta. Tulevassa standardissa tarkastellaan tuulivoimalan sijaintiin liittyvää riskien arvioinnin prosessia ja menetelmiä. Painostus on henkilöiden turvallisuudessa. Valmisteilla olevan julkaisun tavoitteena on ohjeistaa tuulivoimaprojektin:

  • riskien arvioinnin tarkoituksen määrittelyä
  • tunnistamaan riskitapahtumat (esimerkiksi romahdus, turbiinin osien irtoaminen, jään tippuminen, liikenteen häiriöt, jne.)
  • tunnistaa riskien kohteet
  • riskien kriteerit
  • riskien arviointimenetelmän valintaa
  • riskien evaluointia
  • riskienhallintaa.

Standardin kehittämiseen on mahdollista osallistua SESKOn seurantaryhmän SR 88 Tuulivoimajärjestelmät kautta. Lisätietoja tuulivoiman standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi