Akkuryhmä on toiminut jo usean vuoden ajan komitean kaltaisesti kokoontumalla säännöllisesti useamman kerran vuodessa. Akkujen ja energiavarastojen standardointia koskeva kiinnostus on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina ja monet suomalaiset toimijat ovat löytäneet asiantuntijaryhmän, jonka kautta voidaan vaikuttaa akkujen ja energian varastointijärjestelmien IEC- ja EN-standardeihin ja sitä myöten myös suomalaisiin standardeihin.

Komiteaksi muutetun asiantuntijaryhmän tehtävänä on osallistua ja seurata seuraavien maailmanlaajuisten ja eurooppalaisten teknisten komiteoiden toimintaan:

  • IEC TC 21 Secondary cells and batteries
  • IEC SC 21A Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes
  • IEC TC 120 Electrical Energy Storage (EES) Systems
  • CENELEC TC 21X Secondary cells and batteries

Edellisten komiteoiden keskeisiä aktiviteetteja tällä hetkellä ovat litiumionikennojen ja -akkujen suorituskyky- ja erityisesti turvallisuusvaatimukset. Uudistuvien energialähteiden hyödyntäminen lisää tarvetta sähköenergian varastointiin. Lisäksi akkujen hiilijalanjälkeen liittyvät määrittelyt ovat tällä hetkellä ajankohtaisia kansainvälisissä akkuryhmissä. Sähköistyvässä yhteiskunnassa ja liikenteessä akut ja energiavarastot ovat keskeisessä roolissa.

Komitean SK 21 puheenjohtajaksi nimitettiin Vesa Linja-aho (Vesa Linja-aho Tmi) ja hän hoitaa myös komitean sihteerin tehtävät. Uudessa SK-komiteassa ovat jo edustettuina useat akkuvalmistajat ja maahantuojat, testausyrityksiä, Puolustusvoimat, Työ- ja elinkeinoministeriö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Vaasan ammattikorkeakoulu sekä muita akkualan suomalaisia asiantuntijoita.

Standardeihin voi vaikuttaa ja akkualalla kansallinen SK-komitea on mainio asiantuntijaryhmä, jossa keskustellaan ajankohtaisista akkualan kysymyksistä ja otetaan kantaa kansainvälisisiin ehdotuksiin. Lisätietoja käynnissä olevista projekteista löytyy komitean www-sivulta  ja tietoja uuden komitean toiminnasta antaa SESKOn toimistossa komitean SK 21 vastuuhenkilö Juha Vesa.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Juha Vesa
+358 45 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi