Yleiskaapelointistandardien SFS-EN 50174-1, Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 1: Asennuksen spesifiointi ja laadunvarmistus ja SFS-EN 50174-2, Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 2: Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt rakennusten sisätiloissa uudet painokset on julkaistu.


Tietotekniikan kaapeloinnin menestyksellisessä toteutuksessa on neljä vaihetta. Nämä ovat:


• suunnittelu

• spesifiointi – kaapeloinnin yksityiskohtaiset vaatimukset, mukaan lukien sen vaatimien tilojen ja sijoittelun suunnittelu, ympäristön (esim. sähkömagneettinen) asettamien vaatimusten huomioon ottaminen sekä sovellettavat laadunvarmistusta koskevat vaatimukset

• asennus – spesifikaation vaatimusten mukaisesti;

• käyttö – liitettävyyden hallinta ja siirtoteknisen suorituskyvyn säilyttäminen kaapeloinnin eliniän ajan.


Eurooppalainen standardi EN 50174 on kolmiosainen ja sen sisältö koskee spesifiointiin, asennukseen ja käyttöön liittyviä näkökohtia. Suunnitteluasiat kuuluvat standardisarjan EN 50173 ja muiden sovellusstandardien piiriin.


Standardia EN 50174-1 käytetään spesifiointivaiheessa. Se koskee:


• asennuksen spesifiointia, laadunvarmistuksen dokumentointia ja menettelyjä

• dokumentointia ja hallintoa

• käyttöä ja ylläpitoa.


EN 50174-1 sekä osat EN 50174-2 ja EN 50174-3 on tarkoitettu niiden henkilöiden käytettäväksi, jotka ovat suoranaisesti osallisena suunnittelu-, spesifiointi- ja asennusvaiheessa.


Standardia EN 50174-2 sovelletaan rakennuksen sisäasennuksiin ja standardia EN 50174-3 sovelletaan ulkoasennuksiin.

Muutoksia verrattuna edelliseen painokseen.

SFS-EN 50174-1 uudessa painoksessa kaapeloinnin omistajaa (spesifiointi ja hallinto) ja kaapeloinnin asentajaa (laadunvarmistus) koskevat vaatimukset selkeästi eritelty omissa luvuissaan. Hallinnon ja vaadittujen dokumenttien vaatimukset on määritelty kaapeloinnin laajuuden mukaan.
Uusi versio on huomattavasti käytännönläheisempi kuin edellinen painos. Se on tärkeä ja käyttökelpoinen standardi kaapeloinnin kaikkiin elinkaaren vaiheisiin, suunnittelu, hankinta, asennus, hallinto ja ylläpito, sekä tärkeä ja käyttökelpoinen standardi kaikille osapuolille, arkkitehdit, rakentajat, telesuunnittelijat, asentajat, kaapeloinnin omistajat ja jopa loppukäyttäjät.


SFS- EN 50174-2 uudessa painoksessa asennuksen “pelisäännöt” ja hyvä asennustapa on kuvattu siten, että ne tukevat selkeästi EN-50173-sarjan järjestelmästandardeja. Johtoteitä ja niiden täyttöä koskevat vaatimukset on esitetty perusteellisemmin. Etäisyydet vahvavirtakaapeleista on määritelty kokonaan uudelleen ja realistiselta pohjalta sekä käytettyjä kaapeleita koskeviin standardeihin viitaten. Maadoitus- ja potentiaalintasaus on siirretty kokonaan standardin EN 50310 vuonna 2010 valmistuvaan uuteen ja entistä parempaan painokseen. Paloturvallisuus on entistä enemmän esillä. MICE-luokituksen asettamat vaatimukset on lisätty.


Standardi SFS-EN 50174-1, Ed. 2: 2010 on julkaistu kaksikielisenä ja siinä on 86 sivua. Standardin hinta paperiversiona on 71,10 € (ALV 0%)

Standardi SFS-EN 50174-2, Ed. 2: 2010 on julkaistu kaksikielisenä ja siinä on 116 sivua. Standardin hinta paperiversiona on 71,10 € (ALV 0%)


Lisätiedot Eero Sorri

Lisää suosikiksi