Vaatimustenmukaisuuden arvioimisella selvitetään, vastaavatko tuotteet, palvelut, prosessit, järjestelmät ja henkilöt määritettyjä vaatimuksia. Standardien noudattaminen on tavanomainen tapa osoittaa tuotteen täyttävän vaaditut ominaisuudet.

IEC:n neljän vaatimuksenmukaisuuden arviointijärjestelmän avulla arviointioikeuden saaneet yritykset tai -laitokset suorittavat vaatimustenmukaisuuden arvioimista. SESKO esittelee nämä neljä järjestelmää – IECEE, IECEx, IECQ ja IECRE – syksyn 2018 kuluessa verkkouutisissaan.

Ensimmäisenä esittelyssä on IECEE (IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components), joka on sähkölaitteiden ja komponenttien vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmä. IECEE:n jäsenet noudattavat kolmansien osapuolien testiraporttien ja sertifikaattien vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Nämä testiraportit ja sertifikaatit voivat koskea mm. sähköisten ja elektronisten komponenttien sekä kodeissa, toimistoissa, verstaissa, terveydenhuollossa ja tehtaissa käytettävien laitteiden ja tuotteiden turvallisuus-, laatu- ja energiatehokkuusvaatimuksia.

IECEE:n avulla valmistajat voivat osoittaa ja varmistaa tuotteidensa olevan turvallisia, luotettavia ja toimivia ja saada sertifikaatin tai hyväksynnän kansallisilla tasoilla ympäri maailmaa.

Voit lukea IECEE-järjestelmään liittyen lisää SESKOn verkkosivuilla ja IEC:n omilla verkkosivuilla.

Lisää suosikiksi