Rakennusten sisävalaistusjärjestelmän energiankulutuksen arvioinnin menetelmät kuvataan standardissa, joka on uudistettu ja julkaistu nyt myös suomeksi.
SFS-EN 15193-1:2017 Rakennusten energiatehokkuus. Moduuli M9. Valaistuksen energiatehokkuus. Osa 1: Tekniset tiedot 1. painos, 2017. 96 sivua (suomi). Hinta 96,30 € (+ alv 24 %)
Standardi liittyy kiinteästi rakennusten energiatehokkuusvaatimuksia koskevaan EPBD-standardisarjaan (Energy Performance of Buildings Directive). Valaistuksen kuluttaman energian arvioinnilla saadaan numeerista vertailutietoa sekä tietoa valaistuksen aiheuttamista lämmitys- ja jäähdytyskuormista rakennuksen kokonaisenergian määrittämiseksi.

Standardissa määritellään kolme menetelmää rakennuksen sisävalaistusjärjestelmien energiankulutuksen arvioimiseksi asuinrakennuksissa sekä muissa rakennuskohteissa. Nämä ovat tarkka laskentamenetelmä, pikalaskentamenetelmä sekä valaistuksen energiankulutuksen määrittäminen mittaamalla. 

Standardin avulla voidaan laskea rakennuksen numeerinen valaistuksen energiatehokkuusindikaattori (LENI-luku) ja standardia voidaan soveltaa sekä olemassa oleviin että uusiin tai saneerattaviin rakennuksiin.

Standardi korvaa edellisen version SFS-EN 15193:2008, johon verrattuna merkittävimmät muutokset ovat seuraavat:

  • laskentamenetelmiä on laajennettu ja
  • standardi koskee myös asuinrakennusten valaistusta.

Rakennusten energiatehokkuusstandardit

Energiatehokkuusstandardit eli EPBD-standardit ovat laskentastandardeja energiatehokkuudeltaan parhaiden ja soveltuvimpien rakennus- ja taloteknisten ratkaisujen löytämiseksi. Niitä käyttämällä voidaan saavuttaa rakennuksilta edellytetyt energiatehokkuusvaatimukset. Standardien avulla voidaan esimerkiksi arvioida rakentamismääräysten täyttymistä, vaikuttaa kiinteistökaupan läpinäkyvyyteen energiatodistusten muodossa, seurata ja hallinnoida rakennusten ja taloteknisten järjestelmien energiatehokkuutta sekä arvioida korjaus- ja uudisrakentamisen eri vaihtoehtojen energiatehokkuutta ja käyttökustannuksia.

Lisätietoa EPBD-standardeista voit lukea SFS:n kotisivuilta sfs.fi/energiatehokkuus

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa sales.sfs.fi. Lisätietoja valaistusstandardeista saa Juha Vesalta SESKOsta.

SESKOn uutisia voi seurata:

Lisää suosikiksi