Yleiskaapelointistandardisarjaa SFS-EN 50173 on päivitetty, ja yleisiä vaatimuksia käsittelevä osa 1 sekä toimistotilojen ja kotien kaapelointeja käsittelevät osat 2 ja 4 ovat nyt saatavina myös suomeksi. Muut osat ovat englanninkielisiä. Sarjaan kuuluvat seuraavat standardit:

SFS-EN 50173-1:2018 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimuksetSFS-EN 50173-2:2018 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 2: ToimistotilatSFS-EN 50173-3:2018:en Information technology – Generic cabling systems – Part 3: Industrial spacesSFS-EN 50173-4:2018 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 4: KoditSFS-EN 50173-5:2018:en Information technology – Generic cabling systems – Part 5: Data centre spacesSFS-EN 50173-6:2018:en Information technology – Generic cabling systems – Part 6: Distributed building services

Yleiskaapelointistandardit ovat keskeisessä asemassa rakennuksen tietoliikenneinfrastruktuuria suunniteltaessa, mitä korostaa myös se, että niihin viitataan Viestintäviraston määräyksessä 65. Standardit ovat järjestelmästandardeja. Niissä määritellään kaapeloinnin rakennetta, rajapintoja, suorituskykyä ja komponentteja koskevat vaatimukset sekä kaapeloinnin suunnittelun ja toteutuksen perusvaatimukset. 

Standardit ovat saatavilla Suomen standardisoimisliitto SFS ry:stä. SFS:n verkkokauppa löytyy osoitteesta sales.sfs.fi.

Lisää suosikiksi