Parikaapeliin perustuvaa 10 Gbit/s Ethernetiä koskeva standardi IEEE 802.3an vahvistettiin jo vuonna 2006, mutta vasta nyt alkavat myös kaikki sen edellyttämät kaapelointistandardit olla valmiina. Aidosti 10 Gbit/s nopeutta tukeva parikaapeloinnin luokka on EA, joka toteutuu kategorian 6A kaapeleita ja liittämistarvikkeita käyttäen.

Ainoa vielä valmisteilla oleva merkittävä luokan EA kaapelointistandardi on eurooppalaisen standardin EN 50173-1 pysyvää siirtotietä koskeva muutososa, A2. Tämäkin on  jo standardointiprosessin viimeistä edeltävässä vaiheessa. Standardi seuraa jo hyväksytyn ISO/IEC-esikuvan periaatteita. Sisältö on siten oleellisilta osin jo nyt tiedossa.

10 GHbit/s parikaapelointi selkiintyy

Pitkään jatkunut epämääräinen tilanne 10 Gbit/s parikaapeloinnissa alkaa standardoinnin osalta selkiintyä. Urakoitsijoiden on mahdollista rakentaa standardinmukaisia luokan EA siirtoteitä ja osoittaa testauksin niiden standardinmukaisuus. Näistä siirtoteistä käyttäjä voi puolestaan muodostaa kanavia, jotka täyttävät luokan EA vaatimukset ja tukevat tietoliikennesovelluksia 10 Gbit/s nopeuteen saakka. Sama kaapelointi sopii kuitenkin myös vaikkapa Power over Ethernet-virransyöttöön uuden PoE Plus-standardin mukaisesti ja kykenee syöttämään päätelaitteelle jopa 25,5 W tehon.

Luokasta E luokkaan EA

Datakeskusten parikaapeloinnissa EA on määritelty minimitasoksi standardin EN 50173-5 muutosehdotuksessa. Myös toimitilakiinteistöjen kerroskaapeloinneissa on viimeistään nyt aika siirtyä luokasta E luokkaan EA. Enintään 90 m nousukaapeloinneissa luokan EA kaapelointi on varteenotettava täydennys tai jopa vaihtoehto kuidulle. Luokka EA on itse asiassa luokan D jälkeen seuraava looginen suorituskykyluokka, jota jokin uusi tietoliikennesovellus minimitasona vaatii.

Vaikka 10G-sovelluksia ei vielä kaapeloinnin asennuksen jälkeen heti otettaisikaan laajamittaisesti käyttöön, on syytä ottaa huomioon kaapeloinnin koko elinkaari. Kaapelointia ei koskaan tulisi suunnitella vain tämän päivän tarpeita varten. Sovellukset kehittyvät ja siirtonopeudet kasvavat jatkuvasti. Jos kiinteistöön on asennettu tulevaisuusvarma luokan EA kerroskaapelointi, on tämä käytettävissä vielä kun 10G-tulevaisuus muuttuu 10G-nykyisyydeksi.

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimislitto SFS, p. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi. Standardin SFS-EN 50173-1/A1 veroton hinta on 66,50 € (ALV 0%).

Lisää suosikiksi