45 vuotta sähköalan standardeja

Avauspuheenvuorossaan SESKOn hallituksen puheenjohtaja Kimmo Saarinen loi katsauksen kuluneisiin standardointivuosiin alkaen aina Suomen Sähköteknisen komitean perustamisesta vuonna 1926. Saarisen esityksestä selvisi mm, että SESKOn perustamisvuotta (1965) vuoteen 2010 verraten on maailman väkiluku kaksinkertaistunut, IEC:n julkaisujen määrä 16-kertaistunut ja suomalaisten osanotto IEC-kokouksiin peräti 242-kertaistunut!

Maailmanlaajuisen sähköalan standardointijärjestön, IEC:n (International Electrotechnical Commission) johtaja Gabriel Barta painotti esityksessään  nimenomaan yhteistyön –  juhlaseminaarin teemaksikin nostetun  – olevan standardointijärjestöjen toiminnan ydintä. Varsinaisten komiteakokousten lisäksi monet asiantuntijoiden kansainväliset seminaarit, symposiumit ja yhteistyöfoorumit, samoin kuin yleisölle tarkoitettu maailmanlaajuinen Standardien päivä 14. lokakuuta vuosittain, ovat esimerkkejä tästä tavoitteellisesta, rajat ylittävästä yhteistyöstä.

Toimitusjohtaja Tore Trondvold  NEK:istä (Norsk Elektroteknisk Komite) muistutti Pohjoismaisen yhteistyön aina toimineen ja yhä toimivan monilla tasoilla, kuten  politiikassa, hallitusten ja kauppakumppanien kesken. Yhtenäisenä joukkona on viety pohjoista näkökulmaa maailmalle myös teknisissä kysymyksissä. Hyvänä esimerkkinä tästä on vuosittain kokoontuva Pohjoismaisten standardointijärjestöjen johtoryhmä, NOREK (Nordiska Elektrotekniska Kommissionerna), jonka jäsenenä SESKO on ollut sen perustamisesta alkaen.

Paljon matkaavalle kuulijakunnalle antoi kouluttaja Totti Karpela Mielenrauha Oy:stä esityksessään neuvot turvalliseen matkantekoon maailmalla. Tilaisuuden juontaja, karismaattinen taikurilääkäri Martti Vannas, tempaisi kutsuvieraat mukaan yllätykselliseen taikuuteen.

SESKOn 45-vuotisjuhlassa jaettiin Erkki Yrjölä –mitalit neljälle sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnissa ansioituneelle asiantuntijalle ja kutsuttiin Leo Laaksonen SESKOn neljänneksi kunniajäseneksi. Ansioituneista lisää 31.3.2010 verkkosivullamme julkaistussa uutisessa.

Lisää suosikiksi