Euroopan parlamentti hyväksyi 11. syyskuuta asetuksen eurooppalaisesta standardoinnista. CENin ja CENELECin toimitusjohtaja Elena Santiago Cid pitää asetuksen hyväksymistä merkittävänä tunnustuksena eurooppalaiselle standardointijärjestelmälle. Standardit edistävät innovointia ja teknologioiden kehitystä sekä helpottavat tavaroiden ja palveluiden liikkuvuutta, mikä parantaa yritysten kilpailukykyä. Eurooppalainen standardointi osana kansainvälistä standardointijärjestelmää vahvistaa yritysten kilpailukykyä myös maailmanlaajuisesti.

Uudella asetuksella pyritään erityisesti parantamaan standardien käyttöä palvelusektorilla ja nopeuttamaan IT-alan standardien kehitysprosessia. Parlamentin keskeinen tavoite oli varmistaa, että viranomaisten, etujärjestöjen ja pk-yritysten kanta tulee standardoinnissa esiin. Standardoinnin perusperiaatteet kuten vapaaehtoisuus, avoimuus, läpinäkyvyys ja konsensus säilyvät edelleen.

Lisää aiheesta Euroopan parlamentin lehdistötiedotteesta

Lisää suosikiksi