Aurinkopaneelit

Sähköasennustandardin uusi painos sisältää päivitetyn aurinkosähköasennuksia käsittelevän osan SFS 6000-7-712:2022 Pienjännitesähköasennukset. Osa 7-712: Erikoistilojen ja -asennusten vaatimukset. Aurinkosähköjärjestelmät

Aurinkosähkötekniikka kehittyy nopeasti ja siihen on julkaistu muita standardeja, joita on käytetty sisällön täydentämisessä. Seuraavassa on esitetty tiivistetysti muutamia SFS 6000-7-712:2022 päivityksistä.

Erotuslaitteet

Tasasähköosan erotusvaatimuksia on täsmennetty eri tapauksissa: paneeliketju, osapaneelisto, aurinkosähköpaneelisto. DC-kytkin voi olla integroitu vaihtosuuntaajaan. Jos järjestelmään asennetaan erillinen DC-kytkin, sen on täytettävä SFS-EN IEC 60947-3:2021 soveltuvan käyttöluokan (DC-PV 1 tai 2, jos erottaminen voidaan tehdä virrattomana DC-PV 0) vaatimukset.

Metallirakenteiden potentiaalintasaus

Uudessa painoksessa on otettu käyttöön standardin IEC 62548 perusvaatimukset johtavien rakenteiden potentiaalintasauksesta. Tämä muutos selkeyttää mm. aurinkosähköpaneelien asennustelineiden potentiaalintasauksen tarvetta.

Tasasähköosan liitokset

Painoksessa otettu käyttöön standardin IEC 62548 vaatimus: tasasähköosan pistokytkimien ja liittimien on oltava samaa tyyppiä ja samalta valmistajalta. Yhdessä liitoksessa ei saa käyttää eri valmistajien tuotteita.

Suojaus lämmön vaikutuksilta

Standardiin on lisätty uusi asennusympäristön vaatimus, vaihtosuuntaajien ja tasasähköerotuskytkimien taustalla ja alla on oltava palamatonta materiaalia, ellei asennusalusta itsessään ole palamaton. Lisätietoja aurinkosähköjärjestelmien paloriskien hallinnasta on esitetty julkaisussa IEC/TR 63226.

Merkinnät

Otettu käyttöön standardoitu kuvatunnus IEC 60417-6400A, joka on vaihtoehto vanhalle merkille.

Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset

Vaatimuksia on täsmennetty perustuen standardiin SFS-EN 62446-1, joka antaa SFS 6000 osia 5 ja 6 täydentäviä lisävaatimuksia aurinkosähköjärjestelmän dokumentaatiolle, käyttöönottotesteille ja tarkastukselle sekä säännöllisin väliajoin tehtäville kunnossapitotarkastuksille.

Kaikki mainitut standardit ovat saatavissa SFS-kaupasta tai SFS Online –palvelusta.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi