Datan analysoinnin tarkoituksena on järjestelmän suorituskyvyn yhteenvedon laatiminen, joka mahdollistaa aurinkosähköasennusten vertailun erikokoisten järjestelmien, eri käyttöolosuhteiden sekä energian erikäyttötapojen kesken siten, että suhteelliset ominaisuudet kokoonpanojen ja käyttöprosessien välillä erottuvat selkeästi.


Standardi sisältää suositeltavat menetelmät valosähköisen järjestelmän energiantuotannon ja järjestelmän ominaisuuksien valvontaan, tiedonsiirtoon sekä datan analysointiin. Näitä ominaisuuksia ovat säteily, paneelin lähtötiedot, varastoinnin tulo- ja lähtötiedot sekä invertterin tulo- ja lähtötiedot.

Järjestelmän mitattavat parametrit ja niitä esittävät suureen on selitetty standardissa ja niitä voidaan havainnollistaa kuvan 1 kaaviolla.

iec61724_kuva1.png

* Kuva 1. Aurinkosähköjärjestelmän mitattavat parametrit – 19.6.2018: kuva ei enää saatavilla.

SFS-EN 61724 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 34 sivua ja sen hinta on 54,40 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja julkaisusta saa SESKOsta Arto Sirviöltä.

Lisää suosikiksi