Aurinkopaneelit

Standardi SFS-EN IEC 60891 sisältää neljä korjausmenetelmää, jotka soveltuvat aurinkosähkölaitteiden mitattujen I-V-ominaisuuksien lämpötilan ja säteilyolosuhteen korjauksiin.

Aurinkosähkölaitteen ja aurinkosähköpaneeliston sähköiset ominaisuudet ilmoitetaan standarditestiolosuhteessa (STC): 1000 W/m2, 25 oC, AM 1,5. Aurinkosähköpaneeliston käyttöönottomittaukset tai suorituskyky voidaan mitata ja raportoida standarditestiolosuhteesta poikkeavissa olosuhteissa. Jos mittaustuloksia halutaan verrata esim. STC-olosuhteen arvoihin, mitatut arvot pitää korjata vastaamaan STC-olosuhdetta. Standardi SFS-EN IEC 60891:2021 sisältää neljä korjausmenetelmää, joilla aurinkosähkölaitteen virta-jännite-ominaisuudet voidaan muuttaa raportointiolosuhteen lämpötilaan (T) ja/tai säteilyolosuhteisiin (G).

Kolmannen painoksen muutokset

SFS-EN IEC 60891:2021 sisältää edelliseen painokseen verrattuna seuraavat merkittävät muutokset:

  • ohjeet tapaukseen soveltuvan korjausmenetelmän valintaan
  • uusi korjausmenetelmä 4, joka soveltuu c-Si-teknologioille, kun lämpötilakerroin on tuntematon
  • korjausmenetelmiin on lisätty useita selvennyksiä mittaustarkkuuden parantamiseksi sekä mittausepävarmuuden pienentämiseksi
  • lisätty uusi menetelmä sarjaresistanssin määrittämiseksi.

Aurinkosähkölaitteen sähkösuureiden määritys

Aurinkosähkölaitteen virta-jännite-ominaisuuksien mittausmenetelmä on esitetty standardissa SFS-EN IEC 60904. Sen sisältö on jäsennelty aiheittain standardisarjaksi, joka sisältää 14 alaosaa. Päästandardi SFS-EN IEC 60904-1 esittää perusvaatimukset ja mittausmenetelmän, joka soveltuu yleisesti virta-jännite-käyrän määrittämiseen.

Osallistu aurinkosähkön standardointiin

Sähköalan kansainvälinen standardointijärjestö IEC aloitti aurinkosähkön standardoinnin 80-luvun alussa. Perusstandardien IEC 60904-1 ja IEC 60891 ensimmäiset painokset julkaistiin vuonna 1987.

Aurinkosähköstandardit valmistellaan asiantuntijaryhmissä, jotka toimivat IEC-komitean TC 82 Solar photovoltaic energy systems alaisuudessa. Suomessa ne otetaan käyttöön kansallisina SFS-EN IEC -standardeina ja ne muodostavat pelisäännöt alan toimijoille. Aurinkosähkötekniikka kehittyy nopeasti ja siksi standardeja päivitetään lyhyillä ylläpitojaksoilla. SESKOn Puhdas energia -kampanja mahdollistaa tutustua aurinkosähkön standardointiin ja verkostoitua sekä kansallisten että kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Arto Sirviö
+358 40 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi