Standardi SFS-EN IEC 60904-1 asettaa perusvaatimukset aurinkosähkölaitteen virta-jännite-käyrän mittaamiselle. Se esittää mittausmenetelmän, joka soveltuu yleisesti virta-jännite-käyrän määrittämiseen. Standardia voidaan käyttää ohjeena myös aurinkosähkövoimalan paneeliston virta-jännite-käyrän määrityksessä (ks. SFS-EN 61829). Esitetyt mittausmenetelmät soveltuvat yksiliitoksiselle yksipuolisille aurinkosähkölaitteille. Muiden laitetyyppien osalta viitataan vastaavaan asiakirjaan, erityisesti moniliitoslaitteiden osalta standardi IEC 60904-1-1 ja kaksipuolisille aurinkosähköpaneeleille IEC TS 60904-1-2. Nyt julkaistu kolmas painos korvaa edeltävän vuodelta 2006. Kolmas painos sisältää muun muassa seuraavat tekniset muutokset:

  • mittaustulosten data-analyysi
  • aurinkosähkölaitteen pinta-alan määritys
  • aurinkosähkölaitteen kapasitanssin vaikutusten huomioiminen
  • IV-käyrän määritys pimeässä olosuhteessa
  • spatiaalinen epäyhtenäisen säteilyn vaikutus mittauksiin.

Virta-jännite-mittauksia voidaan soveltaa moneen käyttötarkoitukseen, esimerkiksi aurinkosähkölaitteen 

Aurinkosähkön standardointi

Aurinkosähkön standardointi aloitettiin 80-luvulla kehittämällä standardien IEC 60904 ja IEC 60891 ensimmäiset painokset. Niiden avulla määritetään aurinkosähköpaneelin virta-jännite-ominaisuudet ja korjataan mittaustulokset haluttuihin raportointiolosuhteisiin. Nykyisin standardin IEC 60904 sisältö on jäsennelty neljääntoista osaan.

Esikuvastandardi IEC 60904-1:2020 on laadittu IEC-komitean TC 82 työryhmässä WG2 Modules. Työryhmä laatii standardeja aurinkosähköpaneeleille ja siihen osallistuu 280 kansallisten standardointijärjestöjen nimeämää asiantuntijaa.

Liittymällä SESKOn seurantaryhmän SR 82 Aurinkosähköjärjestelmät jäseneksi, pääset vaikuttamaan aurinkosähköstandardien sisältöön sekä verkostoitumaan kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, yhteystiedot.

Lisää suosikiksi