Aurinkosähköjärjestelmät ovat yleisesti ottaen turvallisia, kun noudatetaan asiaankuuluvia tuote- ja asennusstandardeja. Vaikka aurinkosähköjärjestelmä asennettaisiin asiaankuuluvien turvallisuusstandardien mukaisesti, on kuitenkin olemassa jäännösriski, että aurinkosähköjärjestelmä aiheuttaa tulipalon. 

Julkaisu IEC/TR 63225:fi esittää toimenpiteet, joilla vähennetään aurinkosähköjärjestelmän riskejä yleisesti ja paikkakohtaisista olosuhteista riippuen. Siinäkäsitellään tulipalojen ehkäisykeinoja sekä keinoja, joilla edesautetaan palopelastajien työtä. Siinä kuvataan lisätoimenpiteet, joilla parannetaan turvallisuutta riippumatta siitä, aiheutuuko tulipalo aurinkosähköjärjestelmästä vai ulkoisesta tapahtumasta. Lisäksi annetaan ohjeita, miten aurinkosähköjärjestelmiä käsitellään tulipalon jälkeen.

Julkaisu sisältää myös analyysin Saksan palotapahtumaraporteista vuosilta 1995–2012 kohteista, joissa oli aurinkosähköjärjestelmä. Siinä tarkastellaan yleisiä rajoitteita, joita vaurioituneiden aurinkosähköjärjestelmien kanssa tekemisiin joutuvat palopelastajat kohtaavat tulipalon sattuessa.

Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelun ja asennuksen laadulla sekä käyttövaiheen kunnossapitoimenpiteillä on vaikutusta paloturvallisuuteen. Suunnittelussa tulisi huomioida sähkön lisäksi rakennuksen ominaisuudet, rakennusmateriaalien ominaisuudet sekä varautua poikkeustilanteisiin esimerkiksi järjestelyillä, joilla tuetaan palopelastajien toimintaa. Aurinkosähkölaitteiston suunnitteluun, asentamiseen, käyttöönottoon sekä kunnossapitoon on saatavilla seuraavat standardit:

Aurinkosähkön standardointi

Julkaisu IEC/TR 63226 on laadittu IEC-komitean TC 82 työryhmässä WG3 Systems. Työryhmä standardoi aurinkosähköä järjestelmänäkökulmasta ja siihen osallistuu yli 200 kansallisten standardointijärjestöjen nimeämää asiantuntijaa.

Liittymällä SESKOn seurantaryhmän SR 82 Aurinkosähköjärjestelmät jäseneksi, pääset vaikuttamaan aurinkosähköstandardien sisältöön sekä verkostoitumaan kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, yhteystiedot.

Lisää suosikiksi