SESKOn kevään 2021 asiakaskyselyn tulokset julki

Asiakaskyselyn yhteenveto

SESKO toteutti 3.3. – 19.3.2021 asiakaskyselyn, joka lähetettiin yhteensä 450 asiantuntijalle, jotka toimivat kansallisissa ja kansainvälisissä standardointikomiteoissa ja -työryhmissä. Kyselyn vastausprosentti oli noin 27 %.

Kyselyssä asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan eri osa-alueita asteikolla 1…4 ja lisäksi pyydettiin sanallisia kommentteja ja kehitysehdotuksia. SESKO kehittää toimintaansa komiteoiden, seurantaryhmien ja työryhmien asiantuntijoiden sekä yhteistyökumppaneidensa tarpeita vastaavaksi. 

Palvelu ja tiedonsaanti

SESKOn henkilökunnan palvelun laatu sai erittäin hyvän yleisarvosanan (3,9), jossa on hienoista kehitystä edelliseen tutkimukseen. Palvelun laadun loppuarvosanaan vaikuttivat henkilöstön palvelualttius, asiantuntevuus ja tavoitettavuus. Henkilöstön saama palaute lämmitti kovasti ja motivoi samalla suunnittelemaan keinoja, miten voimme jatkossakin ylläpitää korkean palvelutason. 

Tiedonsaanti SESKOlta arvioitiin kyselyssä yleisarvosanalla 3,6. Tieto valmiista standardeista ja standardiehdotuksista tuntuu kulkeutuvan hyvin asiantuntijoille. Oman komitean/seurantaryhmän toimintaan sai arvosanan 3,5. Sanallisissa palautteissa toivottiin komiteoihin ja ryhmiin uusia jäseniä.

Verkkokokousten toimivuus

Teknisten työryhmien työskentely siirtyi koronaviruspandemian seurauksena pitkälti digitaaliseen tilaan. 77 % vastaajista oli osallistunut SESKOn järjestämiin verkkokokouksiin. Näiden kokousten sihteerin/vetäjän toimintaan oltiin yleisesti tyytyväisiä (vastausten keskiarvo 3,8).

Verkkokokouksissa onnistuu helpoiten raportointi työryhmä- ja komiteakokouksista (3,6), standardiehdotusten käsittely (3,6) ja standardiehdotusten lausuntojen valmistelu (3,5).

Hieman hankalampaa on standardien teknisen sisällön valmistelu (3,3) ja interaktiivisuus osallistujien kesken (3,1).

Verkkokokousten työkaluista Teams oli vastaajien mielestä toimiva työkalu ja Zoom sai vuorostaan useammin kielteisen kuin myönteisen arvion. 

SESKOn verkkosivut

SESKO on uudistamassa verkkosivustonsa. Kyselyssä haluttiin selvittää miten nykyiset sivut toimivat, mitä sieltä haetaan ja mitä sieltä halutaan löytyvän.

SESKOn verkkosivuihin oltiin kohtuullisen tyytyväisiä (3,2) ja sieltä löytää etsimänsä tiedon kohtuullisesti (3,1). Verkkosivujen hyödyllisimmät osiot olivat kyselyn perusteella uutiset ja tiedotteet (66 % vastanneista käyttää) sekä linkit kansainvälisiin sivustoihin (IEC ja CENELEC) (54 % käyttää).

Sivuilta haettiin myös suosituksia ja soveltamisohjeita (sähköautojen lataus, kiukaiden etäkäyttö jne.) (44 %) sekä lausuntopyyntöjä ja äänestyksiä (39 %). 

Lisäksi kysyimme miten tärkeäksi Twitter, LinkedIn tai jokin muu sosiaalinen kanava koetaan. LinkedInin katsoi tärkeäksi kolmannes vastaajista (3,1) ja Twitterin 12 % vastaajista (2,8). Suurin osa tähän vastanneista on tyytyväinen SESKOn nykyiseen some-näkyvyyteen tai ei käytä somea lainkaan.

SESKO kiittää kaikkia vastanneita vastauksista ja kehitysehdotuksista! Arvotut lahjakortit (3 kpl) menivät Pipelife Finland:ille, ABB:lle ja STUL:ille. Onnea voittajille! 

Lisää suosikiksi