Aurinkosähköpaneeliston suunnitteluvaatimukset

Standardi IEC 62548 kuvaa aurinkosähköjärjestelmän yleisen kokoonpanon, jossa aurinkosähköpaneelistoa käytetään sovelluspiirin sähkönsyöttöön (ks. kuva 1). Sovelluspiiri voi olla esim. tasasähkökuorma tai vaihtosuuntaaja. Standardissa määritellään myös aurinkosähköpaneeliston peruskäsitteet.

Kuva 1 – Aurinkosähkölaitteiston yleinen toiminnallinen kokoonpano

Standardin IEC 62548:2016:fi soveltamisala kattaa kaikki aurinkosähköpaneeliston osat. Siinä esitetään aurinkosähköjärjestelmän arkkitehtuurit (mm. paneeliston suhde maadoitukseen) sekä esimerkkejä aurinkosähköpaneeliston jäsentelystä käyttäen paneeliketjuja tai osapaneelistoja. Sen tarkoitus on esittää aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa huomioitavat asiat sisältäen tasasähköosan:

  • kaapeloinnin
  • sähkötekniset suojalaitteet
  • kytkentä- ja maadoitusjärjestelyt.

Standardin soveltuu aurinkosähköjärjestelmien toimittajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden käyttöön.

Se on tärkeä osa IEC/TS 63049:2017 mukaista aurinkosähköurakoitsijan laadunhallintaa.

Se on välttämätön IECRE 04 aurinkosähkölaitosten sertifioinnissa (lisätietoja ks. IEC Standards operated by the IECRE)

Muutokset painokseen IEC/TS 62548:2013

Standardiin IEC 62548:2016:fi on tehty merkittävä turvallisuusasioihin liittyvä uudistus. Sisältö on harmonisoitu käyttäen sähköasennus- ja perusturvallisuusstandardien käsitteitä sekä vaatimuksia (esim. suojaus sähköiskulta).  Uusi painos sisältää mm.:

  • tarkemmat vaatimukset aurinkosähköpaneeliston eristyksen valvonnan ja maadoitusvian havaitsemiselle. 
  • ohjeita järjestelmille, jotka sisältävät DC/DC-muuntimia
  • lisäsuojausvaatimukset aurinkosähköpaneelistoille, jotka on liitetty tasasähköosassa suoraan akkuihin.

Sähköverkkoon liitetyn aurinkosähköpaneeliston turvallisuusvaatimukset ovat riippuvaisia järjestelmän vaihtosuuntaajasta, jonka tulee täyttää standardien IEC 62109-1 ja IEC 62109-2 vaatimukset. 

Voimalaitosluokan laitteistot

Suurten maatelineisiin asennettujen laitosten lisävaatimukset ja muutokset IEC 62548 kohtiin esitetään syksyllä 2018 julkaistavassa IEC/TS 62738 ED1. Standardin IEC 62548:2016:fi kappaleissa mainitaan asiat, joita täydennetään voimalaitosluokan laitoksille tulevassa julkaisussa IEC/TS 62738 Ed1.

Aurinkosähköasennukset, tarkastukset ja dokumentointi

Aurinkosähkölaitteiston sähköasennuksissa on noudatettava kansallista sähköasennusstandardia SFS 6000:2017 Pienjännitesähköasennukset. Sen alaosan SFS 6000-7-712 kohdan Tarkastukset ja SFS-EN 62446-1 kautta muodostuu takaisinkytkentä standardiin IEC 62548. Syksyllä 2018 julkaistaan muutos A1 standardiin SFS-EN 62446-1. Se päivittää mm. viitteet standardin IEC 62548 uuteen painokseen.

Lisätietoja standardista antaa SESKOn aurinkosähköseurantaryhmän SR 82 sihteeri Arto Sirviö, p. 0405255040, sähköposti arto.sirvio@sesko.fi

Lisää suosikiksi