Vikasuojauksen (PV-EFP) toiminnot, asetukset, vasteet sekä toiminta-ajat riippuvat aurinkosähkölaitoksen kokoonpanosta ja tehosta. Sähköverkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän eristysvian havaitseminen ja eristysresistanssin (RISO) mittaus riippuu myös vaihtosuuntaajan (PCE) rakenteesta sekä aurinkosähkögeneraattorin maadoituskonseptista. Tapaukset voidaan esittää kolmen parametrin avulla:

  • tasasähköosassa toiminnallinen maadoitus (kyllä/ei)
  • PCE:n rakenteessa tai jälkeen muuntaja (kyllä/ei)
  • vaihtosähköosassa maadoitus (kyllä/ei).

Parametrien avulla saadaan tapauskohtaiset vaatimukset eristysresistanssin sekä vikavirran valvonnalle. Standardi SFS-EN IEC 63112:2021esittää vaatimukset parametrien mukaisille kokoonpanoille ja havainnollistaa ne useiden piirustusten avulla, jotka myös kuvaavat vikavirtapiirit ja suojaustoiminnot.

Tämän standardin avulla voidaan suunnitella itsenäinen suojalaite (PV-EFPE) tai toteuttaa PV-EFP-toiminnot aurinkosähkölaitteiston vaihtosuuntaajassa. Se soveltuu myös aurinkosähkölaitteistojen suunnittelijoille ja urakoitsijoille laitteistojen eri kokoonpanojen suojausvaatimusten (tulipalolta ja sähköiskulta) sekä toimintojen ymmärtämiseen. Se sisältää yhteenvedon aiheen käsittelystä muissa julkaisuissa sekä yleiset perustelut aurinkosähkölaitteiston suojaustoiminnoille.

Ennen standardia SFS-EN IEC 63112:2021suojausvaatimuksia on käsitelty näkökulmasta riippuen monessa laite-, suunnittelu- ja sähköasennusstandardeissa jättäen kokonaisuuden osittain puutteelliseksi ja vaikeaksi ymmärtää. Uusien painoksien myötä, muut suojausta käsittelevät julkaisut todennäköisesti siirtyvät käyttämään sitä velvoittavana viitejulkaisuna.Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi