Euroopan E-skills-hankkeen päätavoite on innostaa nuoria ja aikuisia hankkimaan ja käyttämään monipuolisesti digitaalisessa maailmassa tarvittavaa osaamista ja osallistumaan digitaaliteknologian ja -palveluiden kehittämiseen.

Euroopan komission rahoittamassa E-skills-hankkeessa on kyse ruohonjuuritason kampanjasta. Sitä koordinoivat DigitalEurope ja European Schoolnet EUN yhteistyössä satojen kansallisten ja yleiseurooppalaisten partnereiden kanssa. Teknologiateollisuuden ohella mukana ovat mm. suurimmat IT-alan yritykset, kuten Microsoft, Nokia, Intel, Cisco ja monet muut.

Yhteistä E-skills-teemaviikkoa vietetään eri puolella Eurooppaa 26.–30.3.2012. Teknologiateollisuuden e-osaamista koskevat tapahtumat jatkuvat kuitenkin koko vuoden 2012. Yhteistyössä ovat mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

Lisätietoja:
http://eskills-week.ec.europa.eu/web/guest

Lisää suosikiksi