Espanjan aloitteesta IEC:n SMB on perustanut teknisen komitean TC 117, jonka sihteeristöstä vastaa AFNOR.Komitean tehtävänä on laatia järjestelmä- ja laitestandardeja aurinkolämpövoimaloille. Soveltamisala sisältää myös aurinkolämpövoimaloiden mittaus- ja suorituskykystandardit.


Aurinkolämpövoimaloita on tällä hetkellä toiminnassa Espanjassa ja USA:ssa ja niiden tuottama yhteisteho on yhteensä 3000 MW. Uusia voimaloita rakennetaan parhaillaan molemmissa edellä mainituissa maissa sekä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. 

IEC PC 118 Älykkäiden sähköverkkojen käyttäjärajapinta

Kiinan aloitteesta IEC:n SMB on perustanut projektikomitean PC 118, jonka kokoonkutsujana toimii Kiina. Toisin kuin teknisellä komitealla, ei projektikomitealla ole puheenjohtajaa tai sihteeriä. Periaatteessa se toimii kuten teknisen komitean projektiryhmä (PT).

SMB voi perustaa projektikomitean silloin, kun uuden työn kuvauksen perusteella projektia ei voida allokoida tekniselle komitealle ja työ on kertaluonteinen. Projektikomitea lakkautetaan työn valmistuttua.

Lisätietoja aiheesta: www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:8701,25

IEC TC 119 Painettu elektroniikka

Painetusta elektroniikasta odotetaan tulevaisuuden kasvualaa. Korean aloitteesta SMB on perustanut komitean TC 119 standardoimaan painetun elektroniikan valmistamiseen liittyvää terminologiaa, laitteita ja tuotteita, materiaaleja ja valmistusprosesseja huomioon ottaen myös terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät asiat.

TC 119 sihteeristöstä vastaa Etelä-Korea ja ehdokkaat komitean puheenjohtajaksi on esittävä 2012-01-27 mennessä.

Komitealle on tarkoitus perustaa seuraavat työryhmät:

– WG1 : Terminology, new vocabularies related this technology
– WG2 : Material Characterization, e.g. measurement on properties of ink materials
– WG3 : Equipments, e.g. parts including various sensors
– WG4 : Performance Assessment, e.g. reliablity and repeatability
– WG5 : Products, e.g. RFID, Solar Cells, Rechargable batteries, lighting devices, etc
– WG6 : EHS, issues related to processes and products for sustainable development

Lisätietoja aiheesta: www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:7:0::::FSP_ORG_ID:8679

Lisää suosikiksi