Hälytys- ja valvontakeskuksen:

• ilmoituksenvastaanottolaitteistolla ja resursseilla on oltava standardissa esitetty suorituskyky.
• viestintälaitteille ja signaalienvastaanotolle on määritelty vähimmäisvaatimukset
• laitteille on määritelty päivittäin ja viikoittain suoritettavia toimintatestejä
• pitää sisältää dokumentoitu varasuunnitelma poikkeustilanteille.

Hälytyskeskuksella on rajapinta ilmoituksensiirtojärjestelmään ja sitä kautta edelleen hälytysjärjestelmään. Hälytyskeskuksen ja turvasovellutukseen liittyvien viitestandardien (esim. EN 50136-1 ja EN 50131-1) vaatimukset on huomioitava kokonaisuutta tarkasteltaessa.

EN 50518 –sarjan valmistelutilanne


EN 50518 -standardisarja “Valvonta- ja hälytyskeskus” sisältää kolme alaosaa:
• Osa 1: Sijainti- ja rakennusvaatimukset
• Osa 2: Tekniset vaatimukset
• Osa 3: Menettelytavat ja toimintavaatimukset.
Osat 1 ja 2 julkaistiin vuonna 2010 ja 3., viimeinen osa, on jo ohittanut CENELECin hyväksyntäprosessin.

SFS-EN 50518-2:2010 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 22 sivua ja sen hinta on 38,90 € (alv 0 %). Mainittuja julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi