Thomas A. Edison palkinnon saajat 2010

  • Albert P. Brazauski, yhdysvaltalainen Underwriters Laboratories –yrityksessä työskentelevä,tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuutta koskevan IEC-komitean TC 108 sihteeri. 
  • Nic Maennling, kanadalainen itsenäinen asiantuntija, palovaarallisia testauksia koskevanIEC:n teknisen komitean TC 89 sihteeri.
  • Reinhard Pelta, saksalainen Siemensin palveluksessa työskentelevä,pienjännitesähköasennuksia koskevan IEC-komitean TC 64 sihteeri.
  • Ron Petersen, yhdysvaltalainen itsenäinen asiantuntija, sähkömagneettisille kentillealtistumista käsittelevän IEC-komitean TC 106 puheenjohtaja.
  • Umberto Rossi, italialainen itsenäinen asiantuntija, IEC:n kuituoptiikkakomitean TC 86 puheenjohtaja.
  • Hiroshi Sasaki, japanilainen joka työskentelee kotimaansa sähköalan valmistajien liitossa, mikroaaltouuneja koskevan IEC-komitean SC 61B puheenjohtaja.

IEC:n Thomas Alva Edison -palkinto on IEC:n uusin huomionosoitus, joka annetaan vuosittain enintään yhdeksälle henkilölle. Palkinnon voi saada vain sellainen henkilö, joka johtaa IEC:ssä teknistä komiteaa, alakomiteaa, tai vaatimustenmukaisuusjärjestelmää.

Aivan kuten Edison aikoinaan, myös nämä IEC:ssä työskentelevät asiantuntijat ovat usein maailmankuuluja omilla aloillaan. He eivät ainoastaan etsi turvallisia ja luovia ratkaisuja haasteisiin, vaan heidän työnsä vastaa todellisiin, globaaleihin tarpeisiin. Nämä asiantuntijat ovat  teknologian mahdollistajan roolissa ja jakavat tietämyksensä niin, että muut eivät joudu toistamaan virheitä tai keksimään pyörää uudelleen.

Linkit palkittujen asiantuntijoiden edustamiin IEC-komiteoihin
IEC TC 108IEC TC 89IEC TC 64IEC TC 106IEC TC 86IEC SC 61B

IEC (International Electrotechnical Commission) antaa vuosittain tunnustusta valikoidulle asiantuntijajoukolle sitoutumisesta standardointityöhön. Palkitut edistävät johtajuudellaan ja teknisellä asiantuntemuksellaan teknologiapohjaisten tuotteiden ja järjestelmien valmistusta yhä turvallisemmiksi. Turvalliset tuotteet mahdollistavat innovaatioiden tuomisen maailmanlaajuisille markkinoille. Näin palkittujen asiantuntijoiden työn tulokset suojelevat miljoonia ihmisiä

Lisää suosikiksi