Anne Bosma on IEC suurjännitekytkinlaitekomiteoiden TC 17 ja SC 17A sihteeri. Ken-Ichi Sato on suprajohtavuuskomitean IEC TC 90 sihteeri ja Lev Travin sähköisten siirto- ja jakelujärjestelmien tehoelektroniikan alakomitean SC 22F sihteeri. Palkitut saivat hopeiset rintamerkit ja kunniakirjat IEC:n varapresidentiltä ja SMB:n puheenjohtajalta James E. Mathewsilta.

IEC:n Thomas Alva Edison -palkinto on IEC:n huomionosoitus, joka annetaan vuosittain enintään yhdeksälle henkilölle. Palkinnon voi saada vain sellainen henkilö, joka johtaa IEC:ssä teknistä komiteaa, alakomiteaa tai vaatimustenmukaisuusjärjestelmää.
Niin kuin Edison aikoinaan, myös nämä IEC:n komiteoiden asiantuntijat ovat maailmankuuluja omilla aloillaan.
He eivät vain keskity turvallisiin ja luoviin ratkaisuihin, vaan heidän työnsä vastaa myös laajemmin todellisiin, globaaleihin tarpeisiin. Nämä asiantuntijat hyödyntävät teknologioita ja jakavat oman tietämyksensä niin, että muutkin voivat käyttää tietämystä hyväkseen eivätkä joudu virheiden kautta keksimään pyörää uudestaan.

Linkit palkittujen asiantuntijoiden edustamiin IEC-komiteoihin:
IEC TC 17, IEC SC 17A, IEC TC 90, IEC SC 22F

IEC (International Electrotechnical Commission) antaa vuosittain tunnustusta valikoidulle asiantuntijajoukolle sitoutumisesta standardointiin. Palkitut edistävät johtajuudellaan ja teknisellä asiantuntemuksellaan teknologiapohjaisten tuotteiden ja järjestelmien valmistusta yhä turvallisemmiksi. Turvalliset tuotteet mahdollistavat innovaatioiden tuomisen maailmanlaajuisille markkinoille. Näin palkittujen asiantuntijoiden työn tulokset suojelevat miljoonia ihmisiä

Lisää suosikiksi