obotteja voidaan käyttää sähköalan työtekijöiden apuvälineinä tai ne voivat tehdä kokonaan määrättyjä tehtäviä, jotka ovat ihmiselle vaarallisia tai raskaita. Robottien tehtäviin voi sisältyä sähkölaitteiden asentaminen, käyttö ja kunnossapito. Tehtävät voivat sisältää itsenäisesti toimivien ajoneuvojen käyttöä raiteilla, maassa, ilmassa, veden alla tai jopa laitteen sisällä esim. tarkastustehtävässä.

Komitean IEC TC 129 soveltamisala käsittää robotiikan käytön sähköjärjestelmissä, kuten voimalaitoksissa, sähköasemilla tai sähkön siirto- ja jakeluverkoissa.

Standardointikomitean soveltamisala sisältää robottien käyttöön liittyvän terminologian, suunnittelun, toiminnot, suorituskyvyn sekä testimenetelmät, rajapinnat robottien ja tietojärjestelmien välillä, käyttömenetelmät sekä turvallisuus ja tietoturvavaatimukset. Lisäksi suunnitelmassa on laatia standardeja reunalaskentaan sekä robottien keräämän datan käsittelyyn. IEC TC 129 koordinoi yhdessä muiden teknisten komiteoiden kanssa sähköjärjestelmien ja robottien standardointia, poikkeuksena ydinvoimaloissa käytettävä robotit.

Katso myösIEC News and Blog: IEC sets up a new technical committee

Lisää suosikiksi