IEC GM 2022

Hallinnollisten ja teknisten komiteoiden kokouksiin loka-marraskuun vaihteessa oli ilmoittautunut yhteensä yli 2200 osallistujaa 78 maasta. Suomesta kokouksiin osallistui 17 henkilöä.
Odotetusti isäntämaa USA:sta oli eniten osallistujia, yhteensä 317 henkilöä. Hyvänä kakkosena oli Japani (306) ja seuraavina Saksa (197), Korea (184) ja Kiina (125).
Avajaisten puheenvuorossa IEC:n puheenjohtaja Yinbiao Shu tähdensi IEC:n asemaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Hän piti myös tärkeänä, että IEC on tänä vuonna pystynyt kokoamaan asiantuntijat paikalle fyysiseen kokoukseen.

Yleiskokouksen yhteydessä järjestettiin myös NOREK Presidium-kokous, johon osallistuvat viiden Pohjoismaan sähköteknisten standardointijärjestöjen hallitusten puheenjohtajat ja toimitusjohtajat. Islanti oli tänä vuonna isännöintivuorossa. Pohjoismainen sähkötekninen standardointiyhteistyö alkoi jo vuonna 1972, eli kuluva vuosi 2022 edustaa peräti 50 vuoden yhteistyön juhlaa. Yhteistyöalueita lähivuosien aikana ovat pohjoismaisen Young Professionals-konseptin jatkokehitys ja vakiinnuttaminen, älykkäät standardit sekä standardoinnin uudet palvelut.

Koska niin monet tekniset komiteat ja niiden työryhmät olivat halukkaita järjestämään kokouksensa yleiskokouksen yhteydessä, tästä aiheutui myös tarvetta käyttää viikonloppua ja ilta-aikoja kokouksiin. Tästä tulikin kritiikkiä muutamien teknisten komiteoiden kokouksissa.
Kaiken kaikkiaan kokousjärjestelyt olivat kuitenkin sujuvia. Kokoukset oli sijoitettu kahteen vierekkäiseen keskustahotelliin, jolloin siirtymät kokouksista toisiin olivat helppoja ja nopeita.

Uudet teknologiat olivat kokouksissa luonnollisesti tänäkin vuonna vahvasti esillä.
TC 62 (Medical equipment, software, and systems) alueella erilaiset keinoälyn sovellukset diagnostiikassa ja hoidossa on uusi tärkeä standardointiaihe, ja näihin käytettiin kokouksissa runsaasti aikaa.
TC 31 (Equipment for explosive atmospheres) kokouksissa Suomea edusti Risto Sulonen, nyt viimeistä kertaa ennen eläkkeelle siirtymistään. Uusista standardointikohteista Sulonen mainitsi vetyteknologian turvallisuuden. Sulosen pitkä ura TC 31 standardoinnissa huomioitiin myös asianmukaisesti IEC komiteakokouksen yhteydessä.

Ensi vuoden IEC yleiskokouksen isäntänä toimii Egypti, kokouspaikkana Sharm El Sheikh.

Lisää suosikiksi