Toni Viheriäkoski (Cascade Metrology Oy) sai IEC 1906 Awardin tunnustuksena tehokkaasta toiminnastaan IEC TC 101 Electrostatics –komitean terveydenhuollon tilojen staattisen sähkön hallinnan työryhmän vetäjänä. IEC toteaa palkintoperusteluissaan, että Toni Viheriäkoski on osoittanut erinomaista johtajuutta vieden tärkeän projektin hallitusti ja nopeasti maaliin.

Toni Viheriäkoski on ollut pitkään mukana IEC:n teknisen komitean TC 101 toiminnassa. Kun Suomi esitti vuonna 2015 uutta standardointiprojektia terveydenhuollon tilojen staattiselle hallinnalle, IEC TC 101 valitsi Tonin itseoikeutettuna projektin vetäjäksi. Kyseinen standardi IEC 61340-6-1 julkaistiin syksyllä 2018.

Toni Viheriäkoski on yksi Suomen johtavia asiantuntijoita staattisen sähkön hallinnan alueella ja toimii SESKOn stattisen sähkön komitean SK 101 puheenjohtajana. Hän on yrittäjä ja Cascade Metrology Oy:n toimitusjohtaja. Työssään hän auditoi,  kouluttaa, tekee ESD-mittauksia ja tuotteiden kestoisuustestejä sekä räätälöi yrityksille ESD-hallintaohjelmia.

Toni Viheriäkosken mukaan: ”Pienyrittäjän aika on kallista, mutta standardointiin käytetty aika kannattaa.” Hän lisää: ”Kansainvälisiin kokouksiin osallistumalla saa ensikäden tietoa ja kuulee perustelut valittuihin ratkaisuihin. Tämä kehittää henkilökohtaista asiantuntemusta ja osaamista.”

Henri Kinnunen (ABB Oy) sai IEC 1906 Award –huomionosoituksen ansioistaan IEC:n tehoelektroniikkakomitean TC 22 taajuusmuuttajiin keskittyvän alakomitean SC 22G työryhmässä WG 18, jossa valmisteltiin energiatehokkuusstandardit IEC 61800-9-1 ja IEC 61800-9-2 sähkömoottorikäytöille.

IEC perusteli palkintoa sillä, että Henri Kinnunen on vuodesta 2011 alkaen ollut mukana myötävaikuttamassa ennakkoluulottomalla ja konsensussuuntautuneella tavalla sekä merkittävällä tehoelektroniikan osaamisellaan edellä mainittujen standardien sekä EMC-tuotestandardin IEC 61800-3 kehittämiseen ja valmistumiseen.

IEC 1906 Award-palkinnolla halutaan antaa tunnustusta kansainvälisten sähköteknisten komiteoiden, alakomiteoiden ja työryhmien asiantuntijoille käytännön standardoinnissa. Lisäksi halutaan kiinnittää huomiota asiantuntijoiden arvokkaaseen työpanokseen kansainvälisesti arvostetussa standardointityössä. Palkinnon merkitystä korostaa se, että oman komitean asiantuntijat ovat nimenneet ja valinneet palkittavan.

Lisää suosikiksi