Kameravalvonta-asennukseen sisältyvän, kuvien siirrossa käytettävän alijärjestelmän tarkoitus on siirtää videosignaaleja luotettavasti eri kameravalvontalaitteiden välillä turva-, henkilöturvallisuus- ja valvontasovelluksissa.


Standardisarjan IEC 62676-1 toinen alaosa määrittelee yleiset videonsiirtoa koskevat suorituskyvyn vähimmäisvaatimukset IP-verkoissa käytettäville turvasovelluksille. Vaatimuksissa tarkastellaan siirtoverkon suorituskykyä sekä turvallisuuden ja standardinmukaisuuden osalta perus-IP-yhdistettävyyttä tunnettuihin kansainvälisiin standardeihin perustuen.

Jos videonsiirtolaitetta käytetään turvallisuuspalvelussa, ovat määrätyt perusvaatimukset voimassa. On huomioitava IP-yhdistettävyyden peruskäsitys, jonka mukaan laitteen olisi oltava yhteensopiva keskeisten verkkoprotokollien kanssa. IP-videon lisäksi näitä vaatimuksia voidaan soveltaa kaikkiin IP-turvallisuuslaitteisiin.

Tämä standardi sisältää turvasovelluksissa käytettäviä laitteita koskevat vaatimukset. Laitteet voidaan toteuttaa eri tavoin kuten sulautettuina, PC-pohjaisina, käyttäjien työasemina ja niin edelleen. Digitaalisilla koodaus- ja koodauksenpurkuvideolaitteilla, kameravalvontajärjestelmäasiakkaiden työasemilla, videomuistivälineillä, verkkovideotallentimilla ja digitaalisilla videotallentimilla on erilaisia toimintovalikoimia videon suoratoiston ja verkkoyhdistettävyyden osalta. Seuraavassa luetellaan kyseiset toiminnot:

 • kuvavirran koodaus
 • kuvavirran vastaanottaminen ja koodauksen purku
 • kuvavirran tallentaminen
 • reaaliaikainen suoratoisto ja näyttäminen
 • kuvavirran suoratoisto ja näyttäminen jälkikäteen
 • kameran ohjaus
 • kunnon ja tilan valvonta
 • videon sisältöanalyysi
 • metadatan muodostaminen ja suoratoisto
 • avustavat laitteet.


Sovelluksesta riippuen (kääntöpääkameraseuranta, tallentaminen, videoliiketunnistus, etävalvonta jne.) pätevät videonsiirtolaitteiden suorituskyvylle määrätyt vaatimukset. Siksi tässä standardissa esitellään erilaisia suorituskykyluokkia. Jokaiselle sovellukselle on määriteltävä vaatimukset ja luokat seuraavien ominaisuuksien osalta:

 • aikapalvelun tarkkuus
 • yhteyden ajoitus
 • välityskapasiteetin jakaminen
 • suoratoisto
 • verkon värinä
 • valvonta.


Järjestelmän eri toiminnoilla voi olla eri suorituskykyluokka. Suorituskykyluokat ja turvaluokat ovat toisistaan riippumattomia.

Siirtymäaika
Siirtymäaika standardiin IEC 62676 päättyy vuoden 2016 lopussa (dow 2016-12-02). Alalla toimivien kannattaa ajoissa tutustua uuteen standardiin. Standardisarjaan on suunnitteilla täydennyksiä. Nämä suunnitellut uudet osat ovat tuotestandardeja joissa määritellään tuotteiden ominaisuuksia ja niiden testejä.

SFS-EN 62676-1-2:2014 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 118 sivua ja sen hinta on 81,00 € (alv 0 %). Mainittua julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi
Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi