Varokkeita koskee standardisarja IEC 60529. Sarjasta vain yleisvaatimukset sisältävä osa 1 on vahvistettu SFS-EN standardiksi. Muut sarjan osat on vahvistettu CENELECissä HD-dokumentteina, koska niissä esitetään suuri määrä erilaisia varokerakenteita, joista eri maat voivat ottaa käyttöön vähintään yhden. HD-dokumentit julkaistaan eri maissa kansallisia standardeina. Suomessa HD 60269-2 perustuva standardi on SFS 5490, jossa esitetään vaatimukset Suomessa käytettäville NH-tyypin kahvavarokkeille ja HD 60269-3 perustuva standardi on SFS 5855, jossa esitetään vaatimukset Suomessa käytettäville D-tyypin tulppavarokkeille. Käytännössä standardit ovat suoria käännöksiä HD-dokumenteista.

Varokkeet ovat hyvin vakiintuneita tuotteita, joten standardeissakaan ei ole suuria mullistuksia. Kahvavarokkeita koskevassa standardissa SFS 5490 on otettu käyttöön uusi sulakekoko 000, joka sopii 00-koon varokepohjaan. Vain oikosukusuojaukseen käytettävän aM-tyypin sulakkeiden häviötehoja on muutettu. Tulppavarokkeita koskevassa standardissa on otettu mukaan 13 ja 32 A sulakkeet ja kiskoon asennetut varokkeet. Kummassakin standardissa on päivitetty kuvia ja selvennetty sulakkeiden sulamiskäyriä.

Standardissa SFS 5490 on 45 sivua, ja sen hinta on 75,50 € (+ ALV 24 %). Standardissa SFS 5855 on 60 sivua, ja sen hinta on 83,50 € (+ ALV 24 %). Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS. 

Lisätietoja pienjännitekytkinlaitteiden ja varokkeiden standardeista antaa SESKOssa Tapani Nurmi

Lisää suosikiksi