• IEC 62321 Electrotechnical products – Determination of levels of six regulated substances (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl ethers)
  • IEC/PAS 62596 Electrotechnical products – Guideline for the sampling procedure for the determination of restricted substances.

Standardissa IEC 62321 annetaan mittaus- ja analysointimenetelmät RoHS-direktiivissä rajoitetuille raskasmetalleille (lyijy, elohopea, kadmium, kuuden arvoinen kromi) sekä kahdelle sähköteknisissä tuotteissa käytetylle bromatulle palonestoaineryhmälle (polybromibifenyyli, PBB sekä polybromidifenyylieetteri, PBDE). Standardissa määritellään eri aineiden seulontamenetelmä XRF-mittausta käyttäen sekä eri yhdisteille soveltuvia analyysimenetelmiä (GC-MS, CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES, ICP-MS, AAS). Standardisoiduilla menetelmillä voidaan mitata aineiden konsentraatio homogeenisesta materiaalista.


RoHS-testauksen suurin haaste on näytteen valmistus, sillä se on tärkein tuloksen luotettavuuteen vaikuttava ja useimmiten hankalimmin standardisoitava tekijä. Tätä problematiikkaa selventää julkaisu IEC/PAS 62596. Siinä esitetään miten eräistä ongelmallisista tuotteista käytännössä valmistellaan näytteet RoHS-mittauksia varten. Esimerkkituotteina ovat kännykät oheislaitteineen, taskutietokoneet, litteät näytöt, television kuvaputket, DVD-soittimet, liitosjohdot sekä piirilevyt ja niiden komponentit.

Käsikirjaan sisältyy standardin IEC 62321 alkuperäinen teksti. Opastavaan julkaisuun IEC/PAS 62596 on sisällytetty alkuperäisen englanninkielisen tekstin lisäksi myös suomenkielinen käännös.
SFS-käsikirjan 623 hinta on 100,00 €  (ALV 0%) ja sitä myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sales@sfs.fi.

Lisää suosikiksi