Tämän vuoksi standardointiorganisaatiot CEN ja CENELEC ovat julkaisseet oppaan CEN/CENELEC Guide 17 Guidance for writing standards taking into account micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) needs.

Oppaassa annetaan ohjeita standardien laatijoille siitä, miten pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet voidaan ottaa huomioon standardeja laadittaessa. Ohjeissa korostetaan pk-sektorille oleellisia seikkoja. Mukana on esimerkiksi standardien valmisteluprosessin edetessä käytettäviä tarkistuslistoja. Niiden avulla valmistuvien standardien on tarkoitus palvella entistä paremmin pk-yrityksiä ja samalla muitakin sidosryhmiä. Englanninkielinen CEN/CENELEC Guide 17 on vapaasti ladattavissa osoitteesta www.cenelec.eu/go/SME.

Lisää suosikiksi