SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat

SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat

Suomalainen SK 111 -komitea seuraa IEC:n komitean TC 111 ja  CENELECin komitean TC 111X  sekä niiden työryhmien toimintaa ja pyrkii vaikuttamaan niissä laadittaviin standardeihin.

IEC TC 111 Environmental standardization for electrical and electronic products and systems

Komitea laatii tarpeellisia ympäristöön liittyviä ohjeita, perus- ja horisontaalistandardeja sekä teknisiä raportteja läheisessä yhteistyössä IEC:n tuotekomiteoiden kanssa tuotekomiteoiden ollessa kuitenkin itsenäisiä omien tuotteittensa kannalta merkityksellisten ympäristönäkökohtien suhteen. Tavoitteena on löytää yhteisiä teknisiä lähestymistapoja ja ratkaisuja samanlaisiin ongelmiin ja  varmistaa näin IEC:n standardien yhdenmukaisuus. Komitea pitää yhteyttä ACEAan ja ISOn komiteaan TC 207. Se seuraa tarkasti vastaavia alueellisia standardointiaktiviteetteja kautta maailman tullakseen standardointia koskevien keskusteluiden keskipisteeksi. EMC- ja EMF-näkökohdat eivät kuulu komitean toimialueeseen.

IEC TC 111:n toimintasuunnitelma 

CENELEC TC 111X Environment

Euroopassa CENELEC TC 111X -komitean toiminnan tarkoituksena on mahdollisuuksien mukaan hyödyntää IEC TC 111:n kansainvälisiä standardeja sekä vastata EU:n direktiivien vaatimuksiin EU-komission mandaattien puitteissa toimien. Komiteassa ollaan erityisen aktiivisia sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyvaatimuksia koskevien standardien suhteen.

CLC/TC 111X:n toimintasuunnitelma

CEN-CENELEC JTC 10 Energy-related products – Material Efficiency Aspects for Ecodesign

CENin ja CENELECin yhteinen komitea JTC 10 keskittyi aluksi materiaalitehokkuusstandardien laatimiseen vastauksena Euroopan komission standardointipyyntöön M/543. Nyt mukaan toimenkuvaan on tullut myös kiertotalousstandardien laatiminen.

Tervetuloa komiteajäseneksi

SESKOn komiteoiden työhön osallistuminen on avointa kaikille asiasta kiinnostuneille. Komitean jäsenyys avaa mahdollisuuden vaikuttaa myös kansainvälisten IEC- ja eurooppalaisten CENELEC-standardien sisältöön. Komiteajäsenyydestä peritään vuosimaksu.

Lisätietoja komitean toiminnasta

Jukka Alve
+358 44 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi