Etusivu > Standardoinnin aihealueet > Materiaalitehokkuus ja kiertotalous

Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan materiaalien hyödyntämistä siten, että käyttäen mahdollisimman vähän ensiömateriaalia voidaan tuottaa mahdollisimman paljon kestäviä tuotteita.

Komitea CEN-CENELEC JTC 10 on laatinut vastauksena Euroopan komission ekosuunnitteludirektiiviin 2009/125/EC liittyvään standardointipyyntöön M/543 joukon materiaalitehokkuusstandardeja energiaan liittyville tuotteille. Ne ovat luonteeltaan horisontaalisia standardeja, lähinnä mittareita materiaalitehokkuuden eri näkökohtien toteutumisen arvioimiselle. Eri tekniset komiteat voivat halutessaan laatia omalle tuotevalikoimalleen näitä soveltavia ja täsmentäviä standardeja.

 • CLC/TR 45550:2020 Definitions related to material efficiency
 • EN 45552:2020 General method for the assessment of the durability of energy-related products
 • EN 45553:2020 General method for the assessment of the ability to remanufacture energy related products
 • EN 45554:2020 General methods for the assessment of the ability to repair, reuse and upgrade
  energy-related products
 • EN 45555:2019 General methods for assessing the recyclability and recoverability of energy-
  related products
 • EN 45556:2019 General method for assessing the proportion of reused components in energy-
  related products
 • EN 45557:2020 General method for assessing the proportion of recycled material content in
  energy-related products
 • EN 45558:2019 General method to declare the use of critical raw materials in energy-related
  products
 • EN 45559:2019 Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products

IEC:ssä on käynnistynyt työ kansainvälisen standardin IEC 63333 ED1 General method for assessing the proportion of reused components in products laatimiseksi standardin EN 45556 pohjalta.

Kiertotalous on läheistä sukua materiaalitehokkuudelle. Pyrkimyksenä on pitää tuotteiden valmistuksessa käytetyt materiaalit jatkuvassa kierrossa yhä uusien tuotteiden valmistamiseksi mitään hukkaamatta. Komitea CEN-CENELEC JTC 10 on perustanut työryhmän WG 8 Circular Design laatimaan kiertotalousstandardeja. Myös IEC:n teknisessä komiteassa TC 111 on käynnissä kiertotalouteen liittyvä projekti IEC TS 63428 ED1 Guidance on material circularity considerations in environmentally conscious design. Lisätietoja antaa SESKOssa Jukka Alve.