Etusivu > Standardoinnin aihealueet > Staattisen sähkön hallinta elektroniikkateollisuudessa (ESD)

Staattinen sähkö ja sen purkaus on tunnettu jo hyvin pitkään, mutta ukonilmoja lukuun ottamatta se ei vaikuta kovin merkittävästi jokapäiväiseen elämäämme. Tietyillä aloilla, kuten räjähdysvaarallisissa tiloissa, elektroniikan valmistuksessa ja huollossa on oltava selvillä staattisen sähkön aiheuttamista ongelmista ja siitä kuinka nämä voidaan ehkäistä.

Elektroniikassa käytettävät komponentit ja elektronisten laitteiden rakenneosat, kuten komponenttilevyt ovat hyvin herkkiä staattisen varauksen purkauksille. Siksi elektroniikkalaitteiden valmistuksen, kokoonpanon ja myös huollon aikana on erityistä huomiota kiinnitettävä staattisten varausten syntymisen ehkäisyyn ja syntyneiden varausten purkamiseen hallitusti.

Elektroniikkateollisuudessa staattisen sähkön hallintaa varten luodaan usein ns. staattiselta sähköltä suojattu alue, EPA-alue. Tällä alueella staattisen sähkön hallinta perustuu standardoituun suojausjärjestelmään, jossa työskentely-ympäristö, kalusteet, käytettävät asusteet ja työkalut on järjestelmällisesti valittu tai erityisesti suojattu siten, että vältetään staattisten varausten syntyminen ja hallitsemattomat purkaukset.

Staattisen sähkön hallintaan elektroniikkateollisuudessa liittyviä standardeja valmistellaan IEC:n teknisessä komiteassa TC 101 Electrostatics.

Suomessa kansainväliseen ESD-standardointiin osallistuu SESKOn komitea SK 101.