Etusivu > Standardoinnin aihealueet > Älykkäät kaupungit (Smart Cities)
Smart cities

Sähkö mahdollistaa älykkäät kaupungit

Kaupungit voivat olla valtavia järjestelmiä, joissa on lukemattomia alajärjestelmiä. Kaikki järjestelmät ovat tavalla tai toisella sähköstä riippuvaisia, esimerkiksi ihmis- ja tavaraliikenne, tietojen kerääminen ja tiedonvaihto. Ellei ole sähköä, ei ole älykästä kaupunkiakaan!

Standardit takaavat laitteiden ja järjestelmien yhteensopivuuden ja turvallisuuden. Ne mahdollistavat kaupungin infrastruktuurin automatisoinnin sähkön avulla. Järjestelmien yhdistäminen toisiinsa helpottaa hätä- ja poikkeustilanteiden hallintaa. Lisäksi IEC-standardien ansiosta käytettävissä on enemmän yhteensopivia ja laadukkaita tuotteita eri valmistajilta ja toimittajilta. Tästä hyötyvät sekä kaupunki että asukkaat.

IEC julkaisee kaupungin infrastruktuurin luomiseen ja kehittämiseen tarpeellisia kansainvälisiä standardeja. IEC:llä on yli 1800 älykkäisiin kaupunkeihin liittyvää standardia sekä testaus- ja sertifiointijärjestelmiä, joiden avulla voidaan varmistaa vaatimustenmukaisuus. 

Sähköalan tekniset komiteat

Sähköalalla komponentti-, laite-, protokolla- ja järjestelmästandardit valmistellaan IEC:n teknisissä komiteoissa, joista älykkäiden kaupunkien osalta keskeisiä ovat esimerkiksi seuraavat:

IEC-komiteaKansalliset standardointikomiteat 
ja  -seurantaryhmät
TC 8 Systems aspects of electrical energy supplySK 8 Sähköverkkojen järjestelmävaatimukset
TC 9 Electrical equipment and systems for railwaysSR 9 (Kysy SESKOsta)
TC 56 DependabilitySR 56 (Kysy SESKOsta)
TC 57 Power systems management and associated information exchangeSR 57 (Kysy SESKOsta)
TC 59 Performance of household and similar electrical appliancesSR 59 (Kysy SESKOsta)
TC 61 Safety of household and similar electrical appliancesSK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
TC 69 Electric road vehicles and electric industrial trucksSK 69 Sähköajoneuvojen latausjärjestelmät 
TC 100 Audio, video and multimedia systems and equipmentSR 100 (Kysy SESKOsta)
TC 111 Environmental standardization for electrical and electronic products and systemsSK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat 
ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of Things and related TechnologiesSK JTC 1 SC 41 IoT 

Järjestelmäkomiteat

Teknisten komiteoiden lisäksi IEC:ssä toimii erityisiä ylemmän tason järjestelmäkomiteoita. Näiden tehtävänä on kuvata järjestelmäarkkitehtuuri ja laatia tarvittavat ylätason standardit suuremmille kokonaisuuksille. Älykkäisiin kaupunkeihin liittyviä järjestelmäkomiteoita ovat seuraavat:

Osallistu ja vaikuta – hyödy tiedosta

Lukuisia määriä sähköteknisiä tuotteita ja järjestelmiä koskevia standardeja päivitetään jatkuvasti teknologioiden kehittyessä. SESKOn monet asiantuntijaryhmät käsittelevät tuote- ja järjestelmästandardeja sekä IEC:n horisontaalisten järjestelmäkomiteoiden asioita. 
Kaikki halukkaat voivat osallistua SESKOn komiteoiden toimintaan. Niissä voi vaikuttaa ja ne ovat näköalapaikkoja teknologiseen kehitykseen. Osallistumalla saa tietoja tulevista vaatimuksista jo paljon ennen kuin standardit ilmestyvät.
Lisätietoja aiheesta antavat SESKOn ryhmäpäälliköt.
Lisää aiheesta