IEC 60617 – Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit

IEC 60617 piirrosmerkkejä käytetään sähköpiirustuksissa ja kaavioissa sähköteknisten kohteiden esittämiseen.

Lisätietoa ks. IEC 60617 – Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit

Piirrosmerkkitietokanta – IEC 60617

Standardoitu sähköpiirrosmerkkien kokoelma on julkaistu tietokantana IEC 60617 – Graphical Symbols for Diagrams.

Piirrosmerkkikokoelma IEC 60617 sisältää virallisia standardoituja piirrosmerkkejä sekä niiden soveltamisohjeita. Tietokannassa piirrosmerkin nimen ja tunnuksen lisäksi, sen datalehdellä esitetään:

  • hakuun liittyviä avainsanoja
  • käyttöön liittyviä huomautuksia
  • vaihtoehtoisia nimiä
  • yhteydet muihin liittyviin merkkeihin (sovellettu/soveltaa)
  • piirrosmerkin soveltamisohjeita.

Tietokannassa piirrosmerkit on luokiteltu usealla tavalla (esim. julkaisutilan eli statuksen (standardi, vanhentunut, kumottu ja ehdotus) tai soveltamisalueen (esim. asennuspiirustukset, piirikaaviot, yleiskaaviot, jne.) mukaan.

Standardin IEC 60617 kielivaihtoehdot

IEC:n virallisten kielten englannin ja ranskan lisäksi, piirrosmerkkitietokantaan on lisätty neljä lisäkieltä suomi, tanska, japani ja kiina. Lisäkieli tarkoittaa, että IEC 60617 tietokannan käyttöliittymä ja piirrosmerkkien datalehdet on käännetty kyseiselle kielelle.  Huom. lisäkielet eivät ole standardin IEC 60617 velvoittavaa sisältöä.

SESKO ylläpitää piirrosmerkkitietokannan suomenkielistä sisältöä.

Tietokannasta on mahdollista hakea sähkötekniikan konseptien piirrosmerkkejä käyttäen valitun kielen (en, fr, fi, dk, jp, cn) hakusanoja. Kieliversiosta toiseen siirtyminen tapahtuu napsauttamalla käyttöliittymän oikean yläkulman kielivalintaan.

IEC 60617 sähköpiirrosmerkkien esikatselu

IEC:n palvelu IEC Standards & Services Portal (https://oc.iec.ch/) tarjoaa monipuoliset hakutoiminnot ja esikatselunäkymän IEC-julkaisujen tietoihin. Sieltä löytyy myös IEC 60617 sähköpiirrosmerkit (graphical symbols).

Standardin IEC 60617 soveltaminen Euroopassa

Vuonna 2004 CENELECin jäsenmaat päättivät (BT:n päätökset D116/066 ja D116/067), että kaikki jäsenmaat (EU ja EFTA -maat) käyttävät IEC 60617 -tietokantaa sellaisenaan kansallisena viitestandardina. Tämä tarkoittaa, että standardia IEC 60617 ei ole vahvistettu EN-standardiksi, mutta em. päätöksiin sisältyy “Standstill”, joka tarkoittaa, että kansallisia standardin statuksen omaavia sähköpiirrosmerkkejä ei saa tehdä ilman CENELECin lupaa.

Tule mukaan kehittämään piirrosmerkkistandardia

Suomi osallistuu aktiivisesti sähköpiirrosmerkkistandardin IEC 60617 kehittämiseen SESKOn komitean SK 3 kautta. SK 3 valmistelee kansalliset lausunnot ja äänestysvastaukset piirrosmerkkiehdotuksiin. Tarvittaessa SK 3 voi tehdä ehdotuksen uuden piirrosmerkin standardoimiseksi.

Lisätietoja sähköpiirustuksista ja piirrosmerkeistä saa Arto Sirviöltä (Henkilöstö).