Etusivu > Standardoinnin aihealueet > Uusiutuvat energiamuodot ja tulevaisuuden energiajärjestelmät
Aurinkopaneelit

Uusiutuvan energian laajamittainen käyttö on planeettamme tulevaisuuden kannalta tärkeää, jotta voidaan poistaa riippuvuus fossiilisista polttoaineista ja  torjua ilmaston lämpenemistä sekä parantaa ihmisten elintasoa kehitysmaissa.

Uusiutuviin energialähteisiin liittyvä tutkimus, valmistusteknologia ja koko teollisuus kasvaa huimaa vauhtia. Kuitenkaan ei riitä, että uusia energiantuotantomuotoja kehitetään, vaan ne on integroitava joustavasti nykyiseen energiainfraan ja perinteisiin energiaratkaisuihin. Tähän tarvitaan standardeja.

Oleellisia asioita tulevaisuuden energiaratkaisuille ovat mm:

  • hajautettu energiantuotanto
  • älykkäät sähköverkot ja kaupungit
  • pienjännitetasasähköjakelu
  • sähköinen liikenne
  • internet of things
  • järjestelmien yhteensopivuus ja kauko-ohjaus sekä järjestelmien välinen viestintä
  • energian varastointi
  • energiatehokkuus

Sähköteknisessä standardoinnissa on tiedostettu muutoksen tuulet. Useissa komiteoissa valmistellaan aktiivisesti järjestelmä-, suorituskyky- ja turvallisuusstandardeja, joita korkealaatuiset tuotteet ja järjestelmät edellyttävät.

Keskeisimpiä alan toimijoita ovat seuraavat komiteat:

Infra

Älykkäät sähköverkot
SyC Smart Energy
SK 8 (IEC TC 8CLC TC 8X)
SK 13 (IEC TC 13CLC TC 13)           


Älykkäiden kaupunkien sähkötekniset näkökohdat
SyC Smart Cities


Pienjännitetasasähkö
SyC LVDC
SK 8
Tiedonsiirto

Järjestelmien kauko-ohjaus ja viestintä
IEC TC 57


Internet of things
SK JTC 1/SC 41
Laitteet

Vesi-, aurinko- ja tuulisähkö
IEC TC 4
IEC TC 82IEC TC 117
IEC TC 88
IEC TC 114


Energian varastointi
SR 21 (IEC TC 21)
IEC TC 120

Tehoelektroniikka
SK 22 (IEC TC 22CLC TC 22X)

Sähköinen liikenne
SK 69 (IEC TC 69CLC TC 69X)
Energiatehokkuus
Sähkömoottorit IEC TC 2
Kodinkoneet IEC TC 59CLC TC 59X
Valaisimet ja ledit SK 34 (IEC TC 34, CLC TC 34) sekä valaistus SK CEN 169

Energianhallintajärjestelmät
CEN/CLC/JTC 14

Osallistu ja vaikuta – hyödy tiedosta

Sähköteknisiä tuotteita ja järjestelmiä koskevia standardeja päivitetään jatkuvasti teknologioiden kehittyessä. SESKOn monet asiantuntijaryhmät käsittelevät tuote- ja järjestelmästandardeja sekä IEC:n horisontaalisten järjestelmäkomiteoiden asioita.

Kaikki halukkaat voivat osallistua SESKOn komiteoiden toimintaan. Niissä voi vaikuttaa ja ne ovat näköalapaikkoja teknologiseen kehitykseen. Osallistumalla saa tietoja tulevista vaatimuksista jo paljon ennen kuin standardit ilmestyvät.Lisätietoja aiheesta antavat SESKOn ryhmäpäälliköt.