Etusivu > Standardoinnin aihealueet > Sähköautot ja latausjärjestelmät

Ajoneuvojen kansainvälinen standardointi hoidetaan pääasiassa komiteassa ISO TC 22. Eurooppalaisella tasolla on autojen standardoinnissa keskitytty EU:n mandaattien kohdentamiin standardointiprojekteihin komiteassa CEN TC 301. Näissä komiteoissa tapahtuvaa standardointia seuraa ja siihen osallistuu Suomen edustajana Yleinen Teollisuusliitto (YTL).

Sähköautojen latausjärjestelmien samoin kuin autoissa käytettävien sähköisten ja elektronisten komponenttien standardoinnista huolehtii IEC. Sähköautojen latausjärjestelmiä standardoi IEC TC 69 ja elektronisia komponentteja lukuisat komponenttikomiteat. Eurooppalaiset EN-standardit, jotka perustuvat vastaaviin IEC-standardeihin, valmistelee CENELECin komitea TC 69X. Näiden komiteoiden työhön osallistumisesta vastaa Suomessa SESKOn komitea SK 69. 

Sähköautojen standardoinnissa mukana ovat seuraavat komiteat:

 • ISO TC 22 “Road vehicles”
 • CEN TC 301″Road vehicles”
 • IEC TC 69 “Electric road vehicles and electric industrial trucks”
 • CENELEC TC 69X Electrical systems for electric road vehicles

 Euroopassa CENin ja CENELECin yhteinen selvitysryhmä Focus Group on European Electro Mobility selvitti sähköajoneuvoja koskevan eurooppalaisen standardointitilanteen ja antoi aiheeseen liittyviä suosituksia. Selvitysryhmä julkaisi heinäkuussa 2011 raportin Standardization for road vehicles and associated infrastructure.

SESKOn komitea SK 69 Sähköautot ja latausjärjestelmät seuraa sähköautojen standardointia ja vaikuttaa standardien tekniseen sisältöön standardointityöhön osallistumalla.

Komitean SK 69 tehtävät

 • Seurata ja vaikuttaa kansainvälistä (IEC) standardisoimistyötä sähköautojen latausjärjestelmiä standardisoivan komitean IEC TC 69 Electric road vehicles and electric industrial trucks osalta.
 • Seurata akkukomiteassa IEC TC 21 sekä pistokytkinkomiteassa IEC SC 23H tapahtuvaa sähköauton akkuihin ja pistokytkimiin liittyvää standardointia muissa IEC:n komponenttikomiteoissa tapahtuvan standardisoinnin ohella.
 • Tarjota aktiivinen ja puolueeton keskustelufoorumi sähköautojen ja niihin liittyvien sähköteknisten kom-ponenttien ja järjestelmien osalta.
 • Saattaa CENELECin ja IEC:n työn tulokset kansallisiksi standardeiksi tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Huolehtia mahdollisesti tarvittavien kansallisten käsikirjojen laadinnasta.
 • Tehostaa kansallista tiedottamista sähköautoihin liittyvän standardisoinnin osalta.
 • Huolehtia yhteistyöstä asianomaisten viranomaisten kanssa.

SESKOn sähköautosanasto

Sähköautosanasto

SESKOn kansallinen lataussuositus

Lataussuositus (5. painos 2021)

Latauspisteiden vikavirtasuojaus

Latausjärjestelmien vikavirtasuojavaatimukset (pdf) (53.3 KB)

Sähköautoihin liittyviä standardeja ja työdokumentteja

IEC TC 69Valmiit standarditTyödokumentit
CENELEC TC 69XValmiit standardit
(valitse hakulomakkeen kenttään Committee CLC/TC 69X)
IEC TC 21
Akut
Valmiit standarditTyödokumentit
IEC SC 23H
Pistokytkimet
Valmiit standarditTyödokumentit

Projektiseuranta

Latausjärjestelmä (IEC 61851 ja SFS-EN 61851)

Latausjärjestelmä (yleiset turvallisuusvaatimukset)  IEC 61851-1 ja SFS-EN 61851-1
On-board-laturin EMC-vaatimukset IEC 61851-21-1
Off-board-laturin EMC-vaatimukset IEC 61851-21-2
Vaihtosähkölatausasema IEC 61851-22 (työ keskeytetty, vaatimukset tulevat IEC 61851-1:n uuteen painokseen)
Tasasähkölatausasema IEC 61851-23 ja SFS-EN 61851-23
Tasasähkölatausaseman ja ajoneuvon välinen tiedonsiirtoprotokolla IEC 61851-24 ja SFS-EN 61851-24

Latausaseman syöttö (IEC/HD 60364-7-722 ja SFS 6000-7-722)

IEC 60364-7-722

SFS 6000-7-722

Jakokeskukset (IEC 61439)

Latauskeskus  IEC 61439-7

Sähköajoneuvon pistokytkin (IEC 62196 ja SFS-EN 62196)

Sähköauton pistokytkin (yleiset turvallisuusvaatimukset) IEC 62196-1 ja SFS-EN 62196-1
Sähköauton vaihtosähköpistokytkin (mittalehdet) IEC 62196-2 ja SFS-EN 62196-2
Sähköauton pikalatauspistokytkin d.c. ja a.c./d.c. (mittalehdet) IEC 62196-3 ja SFS-EN 62196-3

Johdoton latausjärjestelmä (IEC 61980)

IEC 61980

Lisätietoja sähköautojen standardoinnista antaa Juha Vesa, puh 09 6963 958, sähköposti juha.vesa(at)sesko.fi

Lue myös