Etusivu > Standardoinnin aihealueet > Ympäristöolosuhdetestaus

IEC TC 104 Environmental conditions, classification and methods of test
Ympäristöolosuhdeluokituksen (IEC 60721) ja ympäristöolosuhdetestien (IEC 60068) kansainväliset IEC-standardit laaditaan komitean IEC TC 104 työryhmissä.

IEC 60721 -sarjan standardeissa luokitellaan maapallolla esiintyvät ympäristöolosuhteet ja niiden aiheuttamat rasitukset, joiden vaikutukset kohdistuvat tuotteeseen sen elinkaaren eri vaiheissa: kuljetus, varastointi, sekä asennus ja käyttö. Luokittelussa käytetään kerättyyn datan perustuvia parametreja ja ne tarjoavat ohjeita ympäristöluokkien käyttöön erilaisissa teknisissä määrittelyissä. Olosuhdetestistandardeissa määritellään standardin mukaiset rasitustestit ja parametrit, joita käytetään mm. tuotteen tarkoitetun käyttöympäristön rajojen määrittelyssä.

IEC 62131 Dynaaminen olosuhdedata
Teknisten raporttien IEC 62131 sarja sisältää kenttäolosuhteista kerätyn datan perusteella muodostetut yhteenvedot kappaleeseen kuljetuksen aikana vaikuttavasta tärinästä ja iskuista eri kuljetusvälineissä kuten esim. juna,  kuorma-auto ja lentokone.

IEC 60721 Olosuhdeluokat ja parametrit
Standardisarja IEC 60721 sisältää luonnossa esiintyvien eri ympäristöolosuhteiden luokitukset, niiden aiheutta-mien rasitustasojen parametrit sekä opastuksen kuinka ympäristöluokan rasitukset muunnetaan IEC 60068-2-X -sarjan testeiksi.

IEC 60068-1 Perusvaatimukset olosuhdetesteille
IEC 60068-1 on olosuhdetestien päästandardi, joka määrittelee yleiset vaatimukset sekä perustermit kaikille IEC 60068-2-X -sarjan testeille. Testien tekemiseen liittyvä opastava lisäinformaatio löytyy standardeista IEC 60068-3-X.

IEC 60068-2-X Ilmastolliset rasitustestit
Ilmastollisia perustestejä ovat IEC 60068-2-X sarjan kylmä (2-1), kuiva lämpö (2-2), lämpötilan vaihtelu (2-14) ja kostea lämpö (2-30). Testien tarkoituksena on selvittää laitteen kyky toimia eri lämpötiloissa tai lämpötilan vaihdellessa.

SFS-käsikirja 671-1 sisältää varsin kattavan kokoelman ilmastollisia rasitustestejä koskevia standardeja.

IEC 60068-2-X Mekaaniset rasitustestit
Mekaanisia rasitustestejä ovat erilaiset tärinä-, isku- ja pudotustestit. Sinimuotoinen tärinä (2-6), satunnaistärinä (2-64), isku & jyskytys (2-29) sekä vapaa pudotus (2-32) ovat mekaanisia perustestejä. Tärinätesteillä voidaan määrittää tuotteen resonanssitaajuudet, sekä tutkia tuotteen rakenteen mekaanista kestävyyttä.

SFS-käsikirja 671-2 sisältää varsin kattavan kokoelman mekaanisia rasitustestejä koskevia standardeja.

IEC 62130 Ilmastollinen data
Työryhmän WG14 tuloksena on laadittu IEC/TR 62130 joka sisältää arvokasta tietoa tämän hetken ilmastollisista olosuhteista lämpötilan ja kosteuden suhteen. Jatkossa työryhmä täydentää olosuhdetietoja ilmanpaineiden, tuulen ym. tietojen osalta.