Käyttöohjeet ovat osa tuotetta ja välttämättömiä tuotteen tarkoituksenmukaiseen, tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Tuotteen toimittaja vastaa sen käyttöohjeista. Toimittaja voi olla henkilö tai organisaatio esim. tuottaja, valmistaja, myyjä, jakelija tai valtuutettu edustaja.

Standardi SFS-EN IEC/IEEE 82079-1 on tarkoitettu kaikille osapuolille, jotka osallistuvat tuotteen käyttöohjeiden laadintaprosessiin. Tähän joukkoon sisältyy esim. ohjelmistosuunnittelijat, kääntäjät, kirjoittajat ja kuvittajat sekä muut jotka osallistuvat käyttöohjeiden suunnitteluun ja laadintaan.

Standardissa käsite ”tuote” sisältää kaikenlaiset tuotteet joita voidaan luokitella eri tavalla esim. kuluttajatuotteet, ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet, sähköiset ja mekaaniset tuotteet.

Koska standardia sovelletaan kaikenlaisiin tuotteisiin aina maalipurkista ”avaimet käteen” –periaatteella toimitettuihin tehtaisiin, ei ole mahdollista määritellä tuotteen mukana toimitettavaa kiinteää dokumentaation määrää. Sovellettaessa sitä tuotteen käyttöohjeen kehittämiseen, on lisäksi huomioitava tuotteen markkina-alueen lainsäädännön tai tuotestandardien lisävaatimukset informaatiolle ja dokumentaatiolle.

Lisätietoja ks. Uusi standardi tuotteen käyttöohjeille 15.5.2020