Uusi standardi tuotteen käyttöohjeille

Tuotteen käyttöohje

Käyttöohje on osa minkä tahansa tyyppistä tuotetta. Tuote voi olla fyysinen tavara tai aineeton palvelu, ohjelmisto tai mainittujen yhdistelmä. Standardi SFS-EN IEC IEEE 82079-1 soveltuu kaikille tuotteille, joita ovat esimerkiksi: 

 • teollisuustuotteet (esim. koneet, komponentit, kojeet ja laitteet)
 • kuluttajatuotteet (esim. kodinkoneet, audiovisuaaliset laitteet, viestintälaitteet ja tee-se-itse-tuotteet)
 • terveydenhuollon kojeet, laitteet ja järjestelmät 
 • monimutkaiset järjestelmien järjestelmät (esim. teollisuuslaitokset, jalostamot, tuotantoalueet ja datakeskukset)
 • liikennevälineet (esim. henkilöautot, kuorma-autot, laivat ja lentokoneet)
 • sovellusohjelmistot (esim. toimisto-ohjelmistot ja web-sovellukset)
 • ohjelmistot, joilla käytetään ja ohjataan automaattisesti järjestelmiä
 • tekniset palvelut.

Tuotteen käyttäjä voi olla maallikko tai ammattihenkilö. Käyttöohjeet koskevat tuotteen elinkaaren vaiheita, joita voivat olla kuljetus, kokoonpano, asennus, käyttöönotto, käyttö, valvonta, vianetsintä, kunnossapito, korjaus, käytöstä poistaminen ja hävittäminen.

Käyttöohjeet koostuvat käsitteellisestä informaatiosta, opastavasta informaatiosta ja viiteinformaatiosta. Sisältö voidaan jäsennellä yhteen tai useampaan informaatiotuotteeseen. Kuvassa 1 havainnollistetaan mainittuja käsitteitä.

Tuotteentoimittaja vastaa käyttöohjeista ja se voi olla henkilö tai organisaatio esim. tuottaja, valmistaja, myyjä, jakelija tai valtuutettu edustaja.

Standardin kohderyhmä

Standardi  SFS-EN IEC IEEE 82079-1 on tarkoitettu kaikille, jotka vastaavat tai osallistuvat tuotteen käyttöohjeiden kehittämiseen tai arviointiin. Käyttöohjeisiin liittyviä osapuolia ovat esimerkiksi:

 • tuotteen valmistaja
 • maahantuoja
 • tuotteiden hankkijat
 • päälliköt, joilla on prosessi- tai tuotevastuu
 • sisällön omistajat ja sisällön laatijat kuten tekniset kirjoittajat, informaation kehittäjät ja kuvittajat
 • tekniset kääntäjä, lokalisointi- ja terminologia-asiantuntijat
 • konsultit (human factors)
 • agentuurit ja valtuutetut asiantuntijat
 • tuotevalvontaviranomaiset.

Lisätietoja tuotteiden teknisen dokumentoinnin, graafisten tunnusten, informaation hallintaan ja esittämiseen liittyvistä standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Kuva 1 Käyttöohjeiden käsitteitä

Lisää suosikiksi