Toisen painoksen muutokset

Uudessa painoksessa IEC/TR 62687:2015:fi  käsitteiden määritelmiin on lisätty opastavia huomautuksia. Joitakin lähdejulkaisujen määritelmiä on täydennetty käsitteen ymmärtämisen helpottamiseksi. Tekniseen raporttiin on lisätty uusi liite, joka sisältää esimerkkejä graafisten tunnusten käsitteistä.

Lisätietoja tuotteiden teknisen dokumentoinnin, graafisten tunnusten, informaation hallintaan ja esittämiseen liittyvistä standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi